Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: energi- och miljösystem 

KTH ENSEED är en nyetablerad forskargrupp inom institutionen för energiteknik. Teamet har huvudfokus på teknisk-ekonomisk analys av energisystem i byggnader och städer. På stads-skala arbetar teamet med komplex systemanalys och modellering för att utveckla energisystem för framtida städer och distrikt. Exempel på projekt som ENSEED har arbetat med i stora delar av Asien är ”Smarta och hållbara städer”. På byggnadsnivån har gruppen ett särskilt fokus på systemdynamik och integration, energiekonomi och intelligent styrning av energisystem i byggda miljön. Doktoranden förväntas vara en aktiv medlem i forskargruppen, arbeta med befintliga projekt och kurser samt utveckla nya projekt. 

Doktorandens forskningsfokus kommer att vara inom ett nyfinansierat projekt som kallas ”SmartSol2: Smart Solar Hybrid Solutions for Sustainable European Buildings”. Projektet syftar till att främja utvecklingen av en integrerad värme-, kyl- och elsystemlösning för europeiska byggnader med solcells-PVT-teknik och bergvärmepumpar. Projektets målsättning är att forska på metoder och strategier för att minska både drifts- och kapitalkostnader för systemet samt öka systemeffektiviteten.

Doktoranden kommer vara placerad vid Institutionen för Energiteknik, Avdelningen för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik och handledas av: Lektor Hatef Madani och forskare Nelson Sommerfledt.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Forsknings- och utbildningsverksamhet med hög samhällsinverkan i ett nära samarbete med branscher, beslutsfattare och internationellt erkända forskningsinstitut.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Tidigare erfarenhet och kunskap om solenergi i den byggda miljön
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta inom kurser eller projekt om Energy Management på stads- / distriktsnivå.
 • Språkkrav

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2020-0187
Kontakt
 • Hatef Madani Larijani, lektor, 070 729 34 11 epost: hatef.madani@energy.kth.se
 • Helena Lundquist, HR handläggare, 08 790 71 74 epost: hellund@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-02-27

Tillbaka till lediga jobb