KTH Royal Institute of Technology

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne:EE
I detta projekt studeras nya metoder för val av elkraftkomponenter i anslutning av vindkraftparker. Fokus ligger på transformatorer men kablar och ledningar studeras också. Förstudier visar att många transformatorer är överdimensionerade med avseende på kapacitet och livslängd, vilket leder till för höga investeringskostnader. Analys av existerande transformatorer indikerar betydande besparingar. Dynamic rating stödjer en process för val och rätt nyttjande av elkraftkomponenter, genom realtidsmonitorering av tillgänglig kapacitet. Vindkraftparker är nästan unika i det att de har hög last samtidigt som kylningen av komponenter är stor. Samtidigt som nyttan är tydlig så är implementeringen en utmaning, nya metoder och samling av information behövs. Projektet kombinerar kunskap om vind förutsättningar, dynamic rating och specifik design av elkraftkomponenter för en resurseffektiv vindintegration. Detta bör i förlängningen göra vindkraft till en mer attraktiv energiform. Projektet är interdisciplinärt och kommer kombinera kunskap från fem olika områden; elkraft, tillförlitlighet, mekanik, väderprognoser och värmeöverföring. Dina uppgifter som doktorand kommer inkludera

 • Kombinera väderprognoser med termiska egenskaper hos elkraftkomponenter för planering av kommande vindkraftparker och elnät
 • Ekonomisk analys av besparingar när långtidsväderprognoser används för dimensionering av elkraftkomponenter
 • Tillförlitlighet och risk då mindre, bättre dimensionerade, elkraftkomponenter används
 • Använda prognoser för vindkraftproduktion, väder samt plats för framtida vindkraftparker för att beräkna effekter av dynamic rating för kraftkomponenter
 • Utveckla förslag på anslutningar till elkraftnätet
 • Jämföra ekonomi och tillförlitlighet för föreslagna metoder mot nuvarande metoder
 • Identifiera styrkor och svagheter med föreslagen metod jämfört med konventionella metoder
 • Möjligen undersöka hur tex lokala energilager kan påverka lösningen med avseende på förlorad energi och dimensionering

Projektet stöds av Energimyndigheten.
Handledning:Docent Patrik Hilber. Biträdande handledare Stefan Ivanell Uppsala Universitet och Tor Laneryd ABB. Stöd ges av Habib Sabbagh (Vattenfall Vind) och Kateryna Morozovska (KTH). Projektet är ett samarbete mellan KTH, UU, Vattenfall Vind och ABB.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner, månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid lärosäte som aktivt stöttar i frågor som rör arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald och studiemiljö

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • Språkkrav

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH är du målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms färdigheter/förmågan att:

 • Självständigt driva arbetet framåt
 • Samarbeta med andra
 • Professionellt förhållningssätt
 • Analysera,arbeta med komplexa frågor
 • Elkraft, numerisk analys och/eller strömningsmekanik
 • Programmering Python, MatLab, R eller liknande
 • Följa annonsens instruktioner

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå, heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %)utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt (Central European Time/Central European Summer Time). 
Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga sammanfattning (abstract) och webblänk till fullständiga texten
 • Kort svar, inklusive motivering, på följande fråga: Vilka tre av FNs klimatmål är mest relevanta för detta projekt

Övrigt
Jämställdhet, mångfald, avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings/rekryteringsföretag/försäljare av platsannonser

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0285
Kontakt
 • Patrik Hilber, hilber@kth.se
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-10

Tillbaka till lediga jobb