Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Medieteknik

Projektet du kommer att arbeta i, ”Historiskt informerad ljuddesign”, finansieras av Vetenskapsrådet. Centralt för projektet är en glömd skatt: Elektronmusikstudions (EMS) samling av historiska analoga synthesizers från 60- och 70-talet. Utifrån denna avser vi att skapa en serie digitala elektroniska musikinstrument som reproducerar dessa instruments egenskaper och möjliggör olika musikaliska uttryck. Din uppgift är att utforska samlingen, att implementera digitala emuleringar av några av instrumenten samt att utveckla användargränssnitt för dem. Du kommer sedan att samarbeta med musiker och kompositörer på Kungliga Musikhögskolan (KMH) för att utforska konstnärliga användningsområden för dessa instrument i nya kompositioner. Du kommer även att genomföra användartester med internetbaserade miljöer som implementerar samma instrument.

Ditt arbete kommer att äga rum vid avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign (MID) i teamet Musik- och ljudbehandling (SMC). Du kommer att samarbeta med KMH och med Musikverket som är värd för instrumentsamlingen och du kommer att kunna ansöka om vetenskapliga utbytesprogram för att besöka smarbetspartners i det nordiska SMC-nätverket under din doktorandtid.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Andre Holzapfel (huvudhandledare), Sandra Pauletto (biträdande handledare, KTH), Henrik Frisk (biträdande handledare, KMH), Dan Lundberg (biträdande handledare, Musikverket)

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • SMC-gruppen består av fyra medlemmar från fakulteten, en postdoc och sex doktorander. Deras kompetensområden är Musik- och Ljudbehandling, Music Information Retrieval (MIR), Medieproduktion och Etnomusikologi. Gruppen har nära kopplingar till andra institutioner, både regionalt och internationellt, såsom NAVET och Nordic SMC. Mer information om SMC-gruppen finns på hemsidan.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, i Musik- och Ljudbehandling, Människa-Datorinteraktion i samband med musikteknologi, eller liknande.
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Önskade tidigare erfarenheter och kunskaper: 

 • Studier, utbildning och/eller professionell erfarenhet från ljuddesign betraktas som väsentligt, och erfarenhet av implementeringen av digitala musikinstrument ses som en merit.
 • Kunskap om elektroniska instrumentens historia är önskvärd.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, gärna i maj 2020
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0295
Kontakt
 • Andre Holzapfel, Bitr. Lektor, holzap@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-20

Tillbaka till lediga jobb