Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Människa-datorinteraktion

Du kommer arbeta med att utforska, designa, utveckla och utvärdera nya koncept för digitala lösningar med syfte att stötta individer och hushåll att ändra beteenden i en hållbar riktning. Du kommer initialt arbeta inom två sammankopplade projekt (”Designing digital technologies for supporting energy-related behavior change in the kitchen” och ”Smart storage solutions in the fridge of the future to reduce food waste”) som syftar till att stötta individer att göra hållbara val rörande mat, matsvinn och energianvändning i kök- och matkontexter. Senare kan även andra hållbarhetsområden komma att ingå, såsom beteendeförändringar inom resor, energianvändning och skräphantering.

Du kommer arbeta i den tvärvetenskapliga forskargruppen MID4S, ”Media Technology and Interaction Design for Sustainability” vid avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign, skolan för elektroteknik och datavetenskap. Denna grupp har nyligen startat upp flera nya forskningsprojekt och ligger i framkanten inom forskning och undervisning inom området ICT och hållbarhet. För mer information, se https://www.kth.se/sv/mid/research/sustainability. Vi arbetar också nära Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), och tillsammans kommer grupperna ha 3-4 nyrekryterade doktorander inom likartade områden som kommer jobba nära varandra.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Docent Cecilia Katzeff och Doktor Björn Hedin

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav
 • ha en specialisering (eller erfarenhet) inom design eller utveckling av IT-system eller -produkter, med fokus på användare och användning, exempelvis interaktionsdesign, människa-dator-interaktion eller datateknik.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • förmåga att komma på idéer och nya angreppssätt (kreativitet), 
 • kunskap inom psykologi, beteendevetenskap, programmering och svenska är meriterande men inget krav
 • intresse och engagemang i områden relaterade till tjänsten, såsom hållbar utveckling
 • akademiskt skrivande på engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter inklusive masteruppsats eller motsvarande. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Kontaktinformation till minst två referenser. 

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0296
Kontakt
 • Björn Hedin, bjornh@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-19

Tillbaka till lediga jobb