Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab, http://www.scilifelab.se/) är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA sekvensering, genexpressionanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik.

Arbetsuppgifter

Forskargruppen inom Integrativ omik och precisionsmedicin på CBH-skolan leds av professor Mathias Uhlén och har sina lokaler på SciLifeLab Stockholm.  Huvudprojektet för denna grupp är “Swedish SCAPIS SciLifeLab Wellness Profiling (S3WP)”-programmet, vilket startades för att definiera hälsoprofiler i en frisk population baserat på spjutspetsteknik inom molekylära analyser och som nu fokuserar på sjukdomskohorter. Forskargruppen är i hög grad även involverad i ett antal olika dataintegrationsprojekt inom ”Human Protein Atlas”-projektet (www.proteinatlas.org) som använder en kombination av genomik, transkriptomik, proteomik samt antikroppsbaserad profilering för att studera globala proteinuttrycksmönster i humana celler, vävnader och organ.

Verksamhetens mål är att studera longitudinella effekter av livsstilsvariation i friska och sjuka individer baserat på deras uttrycksprofiler samt att vara delaktiga i den globala kartläggningen av människans proteiner inom Human Protein Atlas-projektet. Vi söker nu två postdoktorer med stark bioinformatikbakgrund med mål att genomföra integrativa analyser för det storskaliga data som kommer från både S3WP-programmet samt Human Protein Atlas-projektet. Arbetsuppgifterna inbegriper deltagande i forskningsarbete inom avdelningen för systembiologi på Institutionen för Proteinvetenskap, KTH Solna campus och SciLifeLab.  Detta innefattar uppbyggnad av forskningsnätverk, vidareutveckling av egna vetenskapliga färdigheter och självständighet samt aktiv medverkan i utbildning på samtliga nivåer. Biträdande handledarskap av doktorand och/eller master student kan ingå.

Vi erbjuder

  • Internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Krav

Den sökande skall ha en stark bakgrund i bioinformatik, datavetenskap, beräkningsbiologi eller motsvarande med en djupgående kunskap inom biologi och biostatistik och urvalet kommer baseras på meriter och färdigheter. Förutom detta krävs även:

• Avlagd doktorsexamen inom bioinformatik, biostatistik, bioteknologi, eller liknande (eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen), som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. 

• Dokumenterad och omfattande erfarenhet av hantering, visualisering, analys och integration av storskaliga multi-dimensionella biologiska data set.

• Kunskap och god kännedom om bioinformatiska verktyg, paket, algoritmer och databaser.

• Avancerade färdigheter inom programmering, främst i R, Python eller Perl, samt erfarenhet av att arbeta i en UNIX/LINUX miljö.

• God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera och presentera forskning på engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

  • Vetenskaplig skicklighet.
  • Pedagogisk förmåga.
  • Samarbetsförmåga.
  • Självständighet.
  • Strukturerad.
  • Problemlösande analysförmåga. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Tidsbegränsad anställning i upp till två år, med tillträde enligt överenskommelse.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-0303
Kontakt
  • Mathias Uhlén, 08 790 99 87 alt. mathias.uhlen@scilifelab.se
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-02-27

Tillbaka till lediga jobb