KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Dessa två tjänster utlyses som en del av ett nytt initativ för att sammanlänka forskning på institutionerna för kemi och kemiteknik, båda tillhörande Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. De två institutionerna har omfattande gränsöverskridande forskningsaktiviteter inom materialvetenskap, miljövetenskap, biokemi, biologi, och medicin och är ansvariga för olika internationella masterprogram. Målet med tjänsterna är att stärka länken mellan grundläggande och tillämpade vetenskapliga aktiviteter och att dra nytta av denna länk i strävan mot en bättre förståelse av elektrokemiska tillämpningar, såsom batterier, bränsleceller, och nya solceller, i framtidens hållbara energisystem.

Oberoende av tillämpning, den grundläggande arbetsprincipen är gemensam: elektrokemisk överföring av laddningar, elektroner och/eller joner genom gränsskikt, de sistnämnda ofta mellan en fast elektrod och en vätskeformig elektrolyt. I verkligheten är dessa gränsskikt komplexa och inte nödvändigtvis väldefinierade och deras exakta sammansättning beror på deras förhistoria. Elektrolyterna som används är ofta aprotiska. Nu söker vi två postdoktorer för var sitt projekt med ett visst överlapp av berörda forskningsfrågor.

Det första projektets titel är Aprotiska elektrolyter: koordinering och transportegenskaper. De undersökta lösningsmedlen (elektrolyterna) är ganska nya inom detta användningsområdet. Exemplen är diglyme och tetraglyme (d v s dietylen eller tetraetylenglykoldimetyleter). Dessa lösningsmedel har några potentiella fördelar jämfört med mer traditionella organiska karbonater men uppvisar komplexa koordinations- och jontransportsbeteenden. Projektet handlar om att undersöka kopplingar mellan det elektrokemiska beteendet och spektroskopiska egenskaper och därmed bidra till en molekylär förståelse av makroskopiska transportegenskaper.

Det andra projektet handlar om Molekylär ordning vid elektrodytor. Oavsett komponenterna i en lösning uppstår det vid ytor ett tillstånd som skiljer sig från det som finns i bulklösningen. Skillnaden kan bestå av en annan koncentration lokalt eller annorlunda molekylär orientering och/eller koordinering. P g a både känslighet och selektivitet kan de flesta experimentella metoder inte påvisa och detektera sådana skillander. Där kan nyutvecklade spektroskopiska verktyg med unik ytkänslighet såsom vibrational sum-frequency spectroscopy (VSFS) komma till hjälp. Därför försöker vi att använda VSFS för att undersöka elektrokemiskt relevanta vätske-fastfas gränsytor både i jämvikt men också under relevanta dynamiska förhållanden.

Postdoktorerna ska verka inom en större grupp där seniora forskare, doktorander och postdoktorer samarbetar tätt. Postdoktorerna förväntas att vara en del av den kollektiva ansträngningen genom att arbeta självständigt på sina respeketiva projekt.

Vi erbjuder

  • Internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • Kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Avlagd doktorsexamen (eller examen som ska vara avlagd vid början av anställningen) eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, i ett ämne som har hög relvans för forskningen såsom kemi eller kemiteknik (eller avgränsande område såsom fysik, men med doktrorandprojekt som är nära kopplad till projektbekrivningen ovan). Doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi söker motiverade individer som kan bidra med egna idéer och kan jobba både oberoende men också som del av en grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Meriterande

Viktiga meriter är god laborativ/instrumentell färdighet, bra kommunikationsförmåga på engelska, en analytisk förhållningssätt och goda akademiska resultat dokumenterade i bra publikationer. För båda tjänster är erfarenhet elektrokemisk system en viktig merit. För tjänsten Molekylär ordning, söker vi helst en person med erfarenhet av icke-linjära spektroskopiska metoder och ytkemi. Erfarenhet med koordinationskemi och laserbaserade spektroskopier är meriter till tjänsten Aprotiska elektrolyter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

  • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap och publikationslista.
  • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier.           Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
  • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.
  • Kontaktinformation för två referenspersoner.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2020 eller enl. överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-0304
Kontakt
  • Eric Tyrode, universitetslektor;, 08 7909915, tyrode@kth.se
  • Göran Lindbergh, professor, 08 7908143, gnli@kth.se
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Tillbaka till lediga jobb