KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planering och beslutsanalys, med specialisering inom Strategier för hållbar utveckling

Vi söker en kreativ och ambitiös person som vill fördjupa sig i hur ett framtida hållbart långväga resande kan se ut och hur man med hjälp av olika åtgärder och styrmedel kan länka in utvecklingen i en sådan riktning. Den sökande behöver kunna tala och skriva utmärkt svenska och engelska. En lämplig bakgrund är exempelvis en civilingenjörsexamen med fokus på hållbarhetsfrågor. Vidare är det en stor fördel om den sökande har arbetat ett antal år, efter Masterexamen, med ett tvärvetenskapligt perspektiv på hållbart långväga resande, gärna inom den akademiska världen.

Syftet med det projekt som licentianden kommer att arbeta inom är (1) att visa på lösningar som kan göra utvecklingen inom sektorn långväga resande förenlig med klimatmålen och (2) analysera styrmedelskombinationer (sekvenser) som kan realisera en sådan utveckling. Resultaten från detta projekt kommer bland annat innefatta rekommendationer kring infrastruktur, teknik- och bränsleval samt val av färdmedel. Analys av styrmedelspaket utgör också ett viktigt resultat. Projektets resultat, och kommunikationen av dessa, förväntas ge ett signifikant bidrag till att det långväga resandets klimatpåverkan minskar från dagens nivåer till nivåer i linje med klimatmålen.

Den sökande förväntas ha både mycket god samarbetsförmåga och stark egen drivkraft. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att behöva användas i arbetet. Då en stor del av licentiandens arbete kommer att inbegripa resvaneundersökningar är det en merit med tidigare erfarenhet av sådana.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av professor Mattias Höjer och forskare Jonas Åkerman.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav

Lämplig bakgrund är masterexamen som civilingenjör, gärna med inriktning mot hållbarhetsfrågor.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Förmåga och erfarenhet av maskininlärning, Data Science och liknande relevanta områden kommer också att bedömas.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-0311
Kontakt
 • Jonas Åkerman, Forskare, 08-790 73 02, e-post: jonas.akerman@abe.kth.se
 • Rebecka Milestad, Avdelningschef, 08-790 88 25, e-post: rebecka.milestad@abe.kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-05

Tillbaka till lediga jobb