Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största individ forskningsprogram och tillhandahåller en plattform för akademisk forskning och utbildning som främjar interaktion med Sveriges ledande företag. Programmet behandlar forskning inom artificial intelligens, autonomt system och programvara som möjliggör teknik för utveckling av system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin miljö genom sensorer, information och kunskap och formning intelligenta system av system.

Vi söker 1-2 doktorander med en stark bakgrund och intresse för matematik, optimering, maskinvaruproduktion och nätverk samt experimentell och systemforskning. Följande forskningsanvisningar kommer att undersökas:

 • Algoritmer för ML och beslutsfattande för distribuerade datamängder: i storskaliga system distribueras datauppsättningar och noder, med datauppsättningar vars dimension kan uppgå till miljarder. Noderna kanske inte kan dela data på grund av de enorma datamängderna, vilket förhindrar central insamling av data i tid. Systemets distribuerade karaktär, särskilt i IoT och framtida trådlösa nätverk, kräver skalbara inlärningsmetoder som anpassar sig graciöst till olika nätverksstorlekar, också när noderna har begränsade beräkningsresurser. Vi kommer att skapa grundläggande nya inlärnings- och beslutsalgoritmer för distribuerade datamängder.
 • ML och beslutsfattande algoritmer över nätverk: Befintliga distribuerade maskininlärningsmetoder förutsätter perfekt samordning av beräkningarna. Detta är i motsats till den enorma datamängdens dimensionalitet, kanalernas begränsade bandbredd, opålitliga länkar och förseningar orsakade av kommunikationsprotokoll eller deras sammansättning över heterogena nätverk i IoT och framtida trådlösa nätverk. Dessutom kan kommunikation vara dyr på grund av begränsad energibudget vid noderna. Vi kommer att undersöka grundläggande nya algoritmer för IoT och framtida trådlösa nätverk.

Doktoranden kommer att handledas av: Carlo Fischione

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Rekommendationsbrev
 • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0353
Kontakt
 • Carlo Fischione, carlofi@kth.se
 • Maria Engman, maengm@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb