Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion

Forskningsenheten Integrerad Produktutveckling och Design vid institutionen för Maskinkonstruktion söker en doktorand (licentiat) inom kollaborativ innovation och design. Enheten har idag ca tjugo forskare inom områdena innovationsledning, design och utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem, samt transformation av affärsmodeller.

Doktoranden ska analysera hur de nya koncept och tjänster för citylogistik – tex automatiserade fordon och city-hubbar - bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle. Doktoranden deltar i ett större projekt som är ett samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor som leds av Scania. Frågeställningar som ska studeras är bland annat: Vilka organisatoriska innovationsförmågor behövs för att utveckla framtidens hållbara godsdistribution? Vilka barriärer hindrar organisationer från att samverka och gemensamt utveckla framtida godssystem?

Sökande har lämpligen en civilingenjörsutbildning inom design och produktframtagning, industriell ekonomi, eller motsvarande, och erfarenhet av workshoparbete. En viktig del i arbetet handlar om att planera, genomföra och analysera intervjuer och workshops. Sökanden bör även vara kommunikativ i tal och skrift.

Doktoranden kommer arbeta tillsammans med andra doktorander och forskare inom ramen för detta forskningsprogram för att undersöka hållbara transportsystem. Ansvarig för forskningstemat på ITRL är Mia Hesselgren, forskningsprogramledare för Mobilitet.

Handledning: Doktoranden kommer handledas av: Mats Magnusson och Mia Hesselgren

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Forskningen vid ITRL är tvärdisciplinär och erbjuder många kontaktmöjligheter med industrin och externa samarbetspartners.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • språkkrav

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 •  analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är en fördel om den sökande pratar svenska och har erfarenhet av att utveckla och driva workshops.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen (med ambition att förlänga till doktorsexamen)

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav.Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2020-0269
Kontakt
 • Mats Magnusson, Professor, Email: matsmag@kth.se
 • Mia Hasselgren, Postdoc, Email: miahes@kth.se
 • Sandra Strandberg, HR, Email:sanst@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-16

Tillbaka till lediga jobb