Kungliga Tekniska högskolan, Gemensamt verksamhetsstöd

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

SciLifeLab är ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm och Uppsala: KI, KTH, SU och UU. Centret kombinerar avancerad teknik med ett brett kunnande inom translationell medicin, miljöforskning och molekylär biovetenskap. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som forskningsinfrastruktur för att understödja forskare nationellt samt utgöra ett internationellt ledande centrum för storskaliga analyser inom molekylära biovetenskaper ämnat för forskning inom hälsa och miljö. Den del av SciLifeLabs verksamhet som ligger i Stockholm är uppbyggd av ett stort antal forskargrupper som formellt tillhör en institution på något av de tre universiteten i Stockholm eller är delaktiga via ett industriellt samarbete. Anställningen ligger formellt vid Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) på KTH, men arbetsplatsen är i SciLifeLabs lokaler nära Karolinska Institutet i Solna. Det totala antalet personer inom SciLifeLab Campus Solna är idag ca 1000.

Arbetsuppgifter

Anställningen som Intendent vid SciLifeLab Campus Solna är en ny tjänst som skapats i en omstrukturering av SciLifeLabs verksamhet vid Campus Solna 2020. Samtidigt har ytterligare en ny roll skapats, Campus Solna Director (CSD), för ledning av operativ och vetenskaplig verksamhet inom Campus Solna. Intendenturen för SciLifeLab Campus Solna är organiserad vid KTH och ingår i KTH:s enhet för SciLifeLab. Intendenten kommer vara anställd vid KTH:s enhet för SciLifeLab och rapporterar i sitt dagliga arbete till CSD.

Intendenten kommer att arbetsleda en grupp av för närvarande 6 personer vid SciLifeLabs arbetsplats i Campus Solna. Det innebär koordinering av infrastruktur och service för att effektivt och professionellt stödja kärnverksamheten. Gruppens uppdrag inkluderar samordning, initiering, hantering och övervakning när det gäller fastighetsfrågor, lokalfrågor, teknisk support, brand-, kemikalie- och laboratoriesäkerhetsfrågor, arbetsmiljö-, miljö- och hållbarhetsfrågor, disk- och avfallshantering samt post- och godsmottagning. Delar av verksamhetens uppdrag utförs av inhyrd personal, vars uppdrag intendenten är delaktig i att definiera. I intendentens ansvar ingår att ta fram underlag för budget, lokal- och lokaliseringsfrågor, processbeskrivningar, statistik och dylikt till eller i samråd med CSD som därefter kan ta beslut eller lyfta frågan till högre beslutande organ. Intendenten kan få eget ansvar för olika frågor via delegation, vilket sker löpande och efter överenskommelse. Intendenten förväntas vara synlig, kommunikativ, kunna hantera pressade situationer och vara välkänd bland medarbetarna på Campus Solna samt för kontaktpersoner inom värduniversiteten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning inom relevant område och flerårig arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet. Du har ledarerfarenhet och är en trygg person som har lätt att samarbeta och skapa engagemang. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva en support-organisation (liknande beskrivningen ovan) samt erfarenhet från att ha arbetat i laborativ verksamhet. Om du har dokumentation på deltagande i förändringsarbete så är det meriterande. För att du ska kunna verka i din roll krävs att du kan utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Meriterande är goda referenser inom ledarskap samt erfarenhet från arbete inom en forskningsorganisation som verkat inom SciLifeLabs områden.

Som person behöver du vara initiativtagande, ha känsla för bra och snabb service, besitta personlig mognad och gott omdöme samt vara lugn och stabil i ditt ledarskap, men också handlingskraftig och diplomatisk när så krävs. Vi söker en noggrann och strukturerad person som kan leverera resultat utifrån givna mål och tidsramar och som kan skapa och bygga långsiktiga relationer. Arbetet kräver stresstålighet och tydlighet i kommunikationen inåt och utåt i organisationen. Vid bedömningen av lämplighet kommer personliga egenskaper att tillmätas stort vikt.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-06-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VP-2020-0058
Kontakt
  • Fredrik Sterky, fredrik.sterky@scilifelab.se
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Tillbaka till lediga jobb