Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och organisation

Projektet heter INFRA och är finansierat av TRV genom KTH Centrum för Hållbar Luftfart. INFRA syftar till att minska bullerproblematiken som härrör från Arlanda. Det övergripande målet med INFRA är att bidra till ökad kunskap kring bullerproblematiken som ett delmål mot hantering av framtida utveckling inom flygsystemet.

INFRA projektet ska slutföras december 2021. Forskningens angreppssätt har hittills varit att med flera sociotekniska systemperspektiv, identifiera och förstå olika aktörers perspektiv och dilemman, olika systemfunktioner, teknikens roll för framtida flygtekniska lösningar, kommunikation och förtroende i komplexa samhällsutmaningar och transformation av stora tekniska system.

Som ett komplement för det arbete som återstår söker INFRA projektet nu en forskarstuderande/licentiat som kan sammanställa och analysera de mer sociala aspekterna kring förtroende och kommunikation med hjälp av redan insamlat material. 

INFRA projektet rapporterar till systemets alla aktörer, finansiären TRV, KTH CSA samt INDEK där anställningen kommer att vara placerad.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Docent Pernilla Ulfvengren samt bihandledare som utses efter tillsättning anpassat efter behov. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav

För att antas som licentiat vill vi att du har:

 • tidigare erfarenhet av forskarförberedande arbete och studier inom projektets område samt relevanta förkunskaper med avseende på metod och ämne.
 • Relevant domänkunskap inom flyg kopplat till buller och kunskaper inom systemteori, stora tekniska system med fokus på sociala aspekter så som kommunikation och förtroende.

Urval

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Målexamen: Licentiatexamen 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav.Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2020-0466
Kontakt
 • Pernilla Ulfvengren, lektor och docent, Epost: pernilla.ulfvengren@indek.kth.se
 • Helena Lundquist, HR, +46 8 790 71 74
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb