Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och Systemteknik

Befattningen är i gruppen för kraftelektronik vid KTH. Gruppen forskar inom flera områden, speciellt högeffektelektronik för kraftnät och tillämpningar av bredbandsgaps-halvledare.

Den pågående elektrifieringen av kommersiella vägfordon gör det nödvändigt att säkerställa tillräcklig tillförlitlighet i elektriska drivsystem, samtidigt som kostnaden hålls på konkurrenskraftiga nivåer. Doktorandprojektet kommer att undersöka metoder för att kontinuerligt uppskatta den återstående användbara livslängden för kritiska komponenter i kraftelektronik i elektrifierade fordon. Som ingående aggregerade driftsdata som samlats in från fordonen kommer att användas. Modeller för fysisk livslängd identifieras och anpassas till tillämpningen. För detta ändamål kommer experimentella studier att göras. Speciellt kommer omvandlare som använder SiC-baserade komponenter att studeras, eftersom dessa sannolikt kommer att användas inom en snar framtid. Eventuella sätt att använda livstidsdata för att optimera underhållstjänster över tid kommer att undersökas i samarbete med industripartnern Scania.

Projektet kommer att syfta till att slå samman den senaste forskningen inom tillförlitlig kraftelektronik med industriell praxis inom elektriska drivsystem för kommersiella fordon. För att säkerställa den industriella relevansen kommer två utbytesperioder, en i början och en i slutet av projektet, att planeras, där doktoranden kommer att arbeta på Scania.

Vi söker en person med goda kunskaper inom kraftelektronik och / eller krafthalvledare. Bra nätverksförmåga är också mycket önskvärd , eftersom doktoranden kommer att arbeta både med industrifolk och andra forskare. Projektet sker inom ramen för Swedish Electrombility Center vilket ver goda möjligheter sådana kontakter.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Hans-Peter Nee

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, med närhet till natur och hav.
 • Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Behärska engelska i tal och skrift enligt språkkrav för antagning läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav.Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0602
Kontakt
 • Staffan Norrga, norrga@kth.se
 • Hans-Peter Nee, hansi@kth.se
 • Natasha Kapama, kapama@kth.se
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Tillbaka till lediga jobb