KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Syréns forskargrupp rekryterar en doktorand i biokatalytisk fixering och valorisering av CO2 för projektet C1Bio finansierat av VINNOVA. Projektet involverar industriella partners i Sverige och utomlands och ligger i framkant inom kemi och bioteknik. Den framgångsrika kandidaten behöver vara motiverad att lära sig ledande tekniker från båda disciplinerna samt ha ett intresse för grön kemi.

Huvudsyftet med detta forskningsprojekt är att utveckla metoder för biokatalytisk fixering av CO2 samt att skräddarsy enzymer som kan generera mer komplexa molekylära byggstenar från denna inerta klimatgas. Forskningsområdet för doktoranden omfattar design och utveckling av biokatalysatorer, för att utvidga naturens nuvarande repertoar med avseende på biosyntes av gröna kemikalier. Den framgångsrika kandidaten kommer att utnyttja enzymdiscovery och design baserat på ett retrobiokatalytiskt angreppssätt samt molekylmodellering för att upptäcka och ta fram nya promiskuösa enzymfunktioner med avseende på CO2 valorisering. Verktyg för enzymdesign utvecklade vid KTH kommer att användas för att utvidga katalytisk versatilitet hos biokatalysatorer. Gröna metoder för vidare funktionalisering av genererade biokemikalier ingår i projektet.

Kommunikation och sammanfattning av forskningsresultaten till samhället i form av presentationer, deltagande i konferenser och genom vetenskapliga publikationer är en del av dina uppgifter som doktorand. Samarbete med Science for Life Laboratory kommer att vara en integrerad del av doktorandtjänsten.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Universitetslektor Per-Olof Syrén.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Den framgångsrika kandidaten kommer att verka i arbetsgruppen för biokatalys i detta interdisciplinära samarbetsprojekt, inom forskningsfronten i enzymdesign (Syrén) och i nära samverkan med industriella partners.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Masterexamen inom biokatalys, bioteknik, biokemi eller grön kemi, eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Fördjupad kunskap i molekylärbiologi, analytisk kemi och grön kemi är meriterande. Erfarenhet av interdisciplinärt vetenskapligt arbete i gränsytan mellan kemi och bioteknik är vidare en fördel.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-0658
Kontakt
 • Per-Olof Syrén, universitetslektor, perrasyr@kth.se
Publicerat 2020-04-09
Sista ansökningsdag 2020-06-30

Tillbaka till lediga jobb