Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Elektroteknik med inriktning mot skydd i elkraftsystem.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet innefattar utveckling av modeller och metoder för utveckling av diagnostik, felavhjälpning och skyddsfunktioner i elkraftssystem med stor andel förnybar kraftproduktion. 

Arbetsuppgifter

Undervisningen, som totalt omfattar 50% av anställningen inkluderar särskilt undervisning  på grundnivå inom högskoleingenjörsutbildningen för elektroteknik och även på avancerad nivå inom ämnesområdet, samt därutöver handledning och examination av examensarbeten. I anställningen ingår även forskning inom ämnesområdet, ansökan om externa medel och handledning av doktorander. Därutöver kan lednings-, och administrativa uppgifter inom avdelning och institution tillkomma. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, inkluderande förmåga av kursutveckling och undervisning på grund- eller avancerad nivå.
 • skicklighet i att samordna och utveckla kursutbud.
 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, uppvisat t.ex. genom publikationer i ledande tidskrifter och aktivt deltagande i konferenser inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att leda forskningsprojekt, inklusive förmåga att ansöka om och erhålla forskningsanslag för sin aktuella forskningsverksamhet.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0069
Kontakt
 • Martin Norgren, Professor, mnorgren@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, tenuretrack@eecs.kth.se
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-09-06

Tillbaka till lediga jobb