KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Institutionen för Matematik, tillsammans med Swedish e-science Research Center (SeRC), söker kandidater till en doktorandtjänst inom osäkerhetskvantifiering och stokastiska numeriska metoder för modellering av hjärnan. Ämnet faller inom områdena sannolikhesteori, statistisk och beräkningsmatematik, med fokus på statistik inferens i högdimensionella dynamiska system. Tillämpningsområdet räknas till neuroinformatik eller system biologi.. Projektet ingår i SeRCs Brain-IT program, och SciLifeLab

Monte Carlo-metoder är numera essentiella verktyg för modellering och beräkningar i komplexa system. Projektets syfte är att utveckla robusta och skalbara metoder för osäkerhetskvantifiering och känslighetsanalys för modeller av delar av hjärnan, främst inracellulära nervcells modeller. Mer allmänt ämnar projektet konstruera och analysera olika Monte Carlo-metoder för modeller inom neurovetenskap, samt undersöka deras teoretiska egenskaper. En viktig aspekt är implementerandet av sådana metoder på ett återanvändbart sätt, vilket även inkluderar strukturerad hantering av modeller och data.

Studenter med intresse inom ett eller flera av följande områden uppmanas söka: sannolikhetsteori, statistik, beräkningsmatematik, Monte Carlo-metoder, osäkerhetskvantifiering, stokastisk analys, neuroinformatik.

För mer detaljerad information om projektet

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Lektor Pierre Nyquist och forskare Oliva Eriksson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Vid Institutionen för Matematik finns aktiva forskargrupper inom en rad områden, t.ex. sannolikhetsteori och matematisk statistik, dynamiska system, matematisk fysik, numerisk analys, partiella differentialekvationer och optimering.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

För särskild behörighet till doktorsprogrammet krävs att den sökandes utbildning på avancerad nivå har en inriktning mot matematik, tillämpad matematik eller beräkningsmatematik i vid mening.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Utöver traditionella akademiska meriter, som god fallenhet för matematikstudier, så är ett relevant examensarbete och internationell erfarenhet meriterande. Vissa programmeringskunskaper är också nödvändiga.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktotsexamen.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2020 eller enl överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-0707
Kontakt
 • Lektor Pierre Nyquist, 08-7907311, pierren@kth.se
 • Forskare Olivia Eriksson, 073 071 0031, olivia@kth.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tillbaka till lediga jobb