KTH Royal Institute of Technology

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknologi

Du kommer att utföra forskning i ett större projekt kallat "Tidskritiska  molntjänster" med forskare både från KTH och RISE (Research Institutes of Sweden). I detta projekt vill vi säkerställa fördröjningsgränser för viktiga byggstenar (t.ex. geografiskt fördelade nyckel-värde-databaser) som används för betydelsefulla samhällstjänster (till exempel intelligenta transportsystem). Ditt arbete kommer att innebära  design, implementering och utvärdering av nätverkssystem  för tidskritiska  molnbaserade tjänster och nätverk.

Du kommer att vara en del av Network Systems Laboratory (NSLab) och handledas av prof. Dejan Kostic (https://people.kth.se/~dejanko) och Marco Chiesa (https://people.kth.se/~mchiesa/). Utöver dina forskarstudier förväntas du undervisa eller utföra annan institutionstjänstgöring upp till 20% av heltid.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

En framgångsrik kandidat måste ha (1) en stark bakgrund i distribuerade system, nätverk, programmering och operativsystem, (2) utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Licenciatexamen

En licentiatexamen har mindre omfattande krav än doktorsexamen och kan normalt erhållas efter två års avslutade studier inom ett av KTH: s ämnesområden. Licentiatexamen motsvarar 120 högskolepoäng och består av kurser (beloppet beror på ämnesområdet, men med minst 30 högskolepoäng), forskningsarbete och licentiatuppsats.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan).Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1074
Kontakt
 • Dejan Kostic, Professor, dmk@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb