KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

KTH Digital Futures

Med betydande långsiktigt finansiellt stöd från den svenska regeringen bygger nu KTH, tillsammans med Stockholms Universitet och forskningsinstitutet RISE ett forskningscentrum. Digital Futures är ett ambitiöst, tvärvetenskapligt forskningsprogram riktat mot alla aspekter av digitalisering, från grundläggande ingenjörskonst, till samhällelig påverkan. Målet med KTH Digital Futures är att etablera en livlig forskningsmiljö, där forskare från skiljda fält kommer samman för att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

Arbetsuppgifter

Vi letar efter postdoktorer i teknologier för digital omställning. Centrala forskningsteman i Digital Futures är "Trust", "Learn" och "Cooperate" som har tvärsnitt med tre prioriterade samhällskontexter - Smart Society, Digitalized Industry och Rich and Healthy Life, kompletterat med Engineering Education. Din forskning bör passa in i omfattningen vid bemärkelse.

Som postdoktor förväntas du att fortsätta utveckla dina forskningsidéer och bedriva forskning av högsta kvalitet. Du förväntas bli en aktiv medlem i KTH Digital Futures, till exempel genom att organisera workshops och seminarier, undervisa på kurser på doktorandnivå eller delta i utåtriktade aktiviteter för allmänheten. För att underlätta tvärvetenskapliga samarbeten som postdoktor, kommer du att få huvudsaklig handledning av en KTH-forskare och biträdande handledning av en SU-forskare, en RISE Digital Systems -forskare eller av en forskare från en annan skola på KTH.

Frågor kan skickas till call@digitalfutures.kth.se, märk ditt mail med "Postdoc fellowship". 

Vi erbjuder

 • Finansiering för att driva dina forskningsidéer och en möjlighet att bedriva forskning vid ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Nätverk av kollegor och likasinnade med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.
 • Tillgång till KTH Digital Futures resurser, dess nätverk av partners från akademi och näringsliv, infrastrukturer och testbäddar, evenemang och tillställningar.
 • En internationell arbetsplats.
 • Mentorskap och stöd i karriärutveckling samt forskningsledarutbildning.

Kvalifikationer

Krav 

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (behörighetsperioden kan förlängas till mer än tre år under vissa omständigheter, såsom föräldraledighet. Vänligen ange om sådant skäl föreligger i ditt CV.)
 • Meriter från tidigare verksamhet som visar utmärkt vetenskaplig skicklighet.
 • Förmåga att jobba självständigt och att samarbeta.
 • Förmåga att obehindrat kommunicera forskningsidéer och resultat.
 • Medvetenhet om värdefrågor, inkl. mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet, och etiskt forskningsförfarande.

Meriterande

 • Vi välkomnar sökande med erfarenhet av forskning och forskarutbildning från andra forskningsmiljöer.
 • Internationell erfarenhet, gärna från länder utanför Europa.
 • Tvärvetenskaplig bakgrund.
 • Pedagogisk förmåga.

Ansökningarna kommer att utvärderas av en kommitté bestående av forskare från KTH, SU samt RISE Digital Systems, utifrån den sökandes meriter och styrkor, originalitet, genomförbarhet och relevans av den föreslagna forskningsverk-samheten.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

 1. CV inkl. relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 2. Kopia av examensbevis och betyg från dina doktorandstudier. Om du inte har fått en doktorsexamen ännu, inkludera då examensbevis och betyg från dina magister-studier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
 3. Ett forskningsuttalande som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och ett förslag om framtida forskningsaktiviteter, inklusive hur det relaterar till omfattningen av KTH Digital Futures som beskrivs ovan (max 1 sida).
 4. Kontaktuppgifter för två referenser
 5. Ett följebrev med kort motivering varför du ansöker om denna tjänst. Ange gärna namn på 1-5 KTH/SU-forskare eller forskare från RISE Digitala System Division som du vill arbeta med (max 1 sida).

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Tidsbegränsad anställning i upp till 2 år, med tillträde enligt överenskommelse.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1082
Kontakt
 • Johan Schuber, Projektledare, call@digitalfutures.kth.se
 • Jana Tumova, Lektor, call@digitalfutures.kth.se
 • Sarah Kullgren, HR-handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2020-05-08
Sista ansökningsdag 2020-06-15

Tillbaka till lediga jobb