Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för nätverk och systemteknik på skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver forskning relaterat till attackgrafer som ett medel för att analysera säkerhetsnivån i datorsystem. Attackgrafer är formella (ofta probabilistiska) modeller över potentiella attackvektorer i system som formaliserar hur svårt det är att lyckas med olika attacker givet systemkonfigurationer och försvarsmekanismer. Vår forskning ägnas i stor utsträckning till att på olika sätt automatisera skapandet av attackgrafer. Det innefattar exempelvis framtagandet av språk och formella metoder för attackgrafsgenerering, automatiskt identifiering av attackprocesser med hjälp av sensorer och indikatorer i system, datadriven förfining av attackgrafer (tex baserat på hotinformation) samt optimering och självlärande tekniker för säker systemdesign givet ekonomiska och tekniska begränsningar.  

Forskningsresultaten syftar till att stödja såväl säkerhetsingenjörer som arbetar med operationell säkerhet (tex i Security Operation Centers (SOC)) och incidenthantering (i så kallade Computer Security Incident Response Teams (CSIRT)) som i mer taktiska kontext som utveckling och underhåll av IT-system. Vi arbetar nära med organisationer inom kritisk infrastruktur, i synnerhet elkraftssektorn, samt försvarssektorn. Vi arbetar inom flera nationella och internationella forskningsprojekt och –program, inklusive två H2020-projekt.    

Avdelningen för nätverk och systemteknik består av tio fakultet, ca tio postdoktorer och ca 20 doktorander. Vi erbjuder nu en tvåårig anställning som postdoktor där kandidaten förvänta bidra till forskning inom pågående projekt samt att delta i avdelningens utbildningsansvar. 

Vi erbjuder

 • Internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen med inriktning mot IT-säkerhet, hotmodellering, attacksimulering, etisk hackning eller relaterat fält krävs och ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.).

 • Av högsta betydelse är en stark kompetens inom några av områdena programmering, IT-säkerhet, penetrationstestning, formella metoder och modeller, maskininlärning.
 • Det är också mycket viktigt med skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och förmåga att publicera vetenskapliga artiklar.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga.
 • Självständighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Tidsbegränsad anställning i upp till två år, med tillträde enligt överenskommelse.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central

European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Rekommendationsbrev
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1116
Kontakt
 • Natasha Kapama, 08 790 60 00
 • Mathias Ekstedt, 08 790 68 67
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-06-10

Tillbaka till lediga jobb