Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

Elektrifieringen av transportsektorn utvecklas snabbt. För större energikrävande fordon kommer batteriet behöva förstärkas med en bränslecell i drivlinan för att kundernas krav på tankningstid och körsträcka ska kunna uppfyllas. För att snabbt och effektiv kunna förutsäga prestanda tidigt i utvecklingsfasen av bränslecellsstacken behövs pålitliga metoder och beräkningsmodeller. Medan prestandabidraget från elektroderna och membranet (CCM) är ganska förutsägbart idag, behövs mer kunskap kring den komplexa påverkan av gasdiffusionsskiktet (GDL) i kombination med flödesfältet under olika driftsförhållanden.

Fokus för doktorandprojektet är att utveckla metodik för att studera och optimera masstransport under komprimering vid olika driftsförhållanden med material och elektrokemisk karakterisering samt genom utveckling av ett 2D-modelleringsverktyg. Modellen ska i slutändan kunna förutsäga prestanda för en specifik CCM - GDL - flödesfältkombination. Modelleringsmetoden förväntas inte bara att specificera viktiga GDL-krav, utan också att leverera viktiga parametrar för utvecklingen av framtida flödesfältgeometrier.
Projektet stöds av Svenskt Elektromobilitetscenter och kommer att utföras i nära samarbete mellan KTH och PowerCell (Ledande bränslecellsföretag i Göteborg) och på båda platserna.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Universitetslektor Rakel Wreland Lindström, Professor Göran Lindbergh KTH och Dr Lisa Kylhammar, Powercell.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Den sökande bör ha en civilingenjörsexamen i kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik (ingenjörsvetenskap), fysikalisk kemi eller ett relaterat område.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Kunskap på svenska och / eller tyska är en fördel. God bakgrundskunskap inom elektrokemi är en fördel men inte ett måste.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-1072
Kontakt
 • Edith Malm Tönseth, HR-administratör, +46 8 790 60 73, edithmt@kth.se
 • Rakel Wreland Lindström, Universitetslektor, +46 8 790 66 15, rakel2@kth.se
 • Lisa Kylhammar, lisa.kylhammar@powercell.se
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb