Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Anställningen är del av Swallow-projektet för “food tech” och sväljningsvårigheter finansierat av Formas, och den digitala onlinekursen MOOC-HPFEM finansierad av KTH.

Tjänsten är en heltids forskarutbildning på 2.5 år. Startdatum öppet för diskussion, men idealiskt skulle vi vilja att den vinnande kandidaten börjar så snart som möjligt.

Vårt forskningsfokus är automatisk beräkningsmatematisk modellering med den vetenskapliga metoden baserat på adaptiva finita elementmetoder (FEM), vi benämner detta Digital Math: matematiska metoder, algoritmer och massivt parallella mjukvaruimplementationer med tillämpningar i beräkningsmekanik, aerodynamik, medicin, etc. Vi fokuserar specifikt på utveckling av Direkt FEM Simulation-metodiken och Open Source FEniCS-ramverket som jag (Johan Jansson) var med och startade, och som nu är de-facto världsstandard för matematisk FEM. Jag och mitt team Digital Math har självständigt initierat och genomfört flera genombrott i de här riktningarna: utvecklat metodiken för att kunna prediktera separation av turbulent flöde (identifierat av NASA Vision 2030 som den stora utmaningen i aerodynamik), Real Unified Continuum modellering inklusive parallell kontakt av stämband och hjärtklaffar, etc. Mina egna och våra gemensamma genombrott är erkända på högsta nivå: highlight av NASA och en Fieldsmedaljör, invalda i IVAs 100-lista, pilotprojekt på högsta nivån i aerodynamikindustrin, vår onlinekurs MOOC-HPFEM med 10000+’deltagare är störst på KTH. Se mer information på: http://digimat.tech

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Handledning: Handleds av Johan Jansson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i dynamisk, internationell forskarmiljö, samarbete med industrin,framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald,studiemiljö

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs gundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Sökande måste ha eller vara nära att erhålla en magisterexamen i beräkningsvetenskap, datorteknik, eller liknande. Kandidaten bör ha en stark bakgrund från åtminstone ett av områdena Beräkningsvetenskapliga Högprestandaberäkningar, avancerad FEM, liksom

 • Förmåga att demonstrera exceptionella vetenskapliga prestationer (eller potential)
 • Förmåga att effektivt kommunicera och presentera vetenskapliga idéer för vetenskapspersoner med olika bakgrund 
 • Förmåga att tydligt presentera och publicera vetenskapliga resultat muntligt (presentationer) och skriftligt (artiklar)
 • Demonstrerad förmåga att utveckla eller utöka beräkningsmetoder
 • Programmeringskompetens i C++ och Python

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan 

Ansök via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time)

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald,avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och självklar del av KTH:s värdegrund.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.
Vi undanber oss kontakt med bemannings/rekryteringsföretag och försäljare av platsannonser

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1240
Kontakt
 • Johan Jansson, jjan@kth.se
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-06

Tillbaka till lediga jobb