Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Möjligheten att studera och analysera förekomsten av RNA/DNA-molekyler i vävnader har tagit ett kvantsprång det senaste decenniet genom nya metodologiska landvinningar. Det går därför idag att studera förekomsten av alla, istället för enskilda, RNA/DNA-molekyler i en vävnad vilket väldigt påtagligt ökar informationsmängden och möjligheten att vinna kunskap, ställa mer precisa diagnoser etc

Vi har tidigare utvecklat en ny metod som erbjuder analys av mängden av alla RNA-molekyler kombinerat med spatiell information från mikroskopet. Detta tillför en ny dimension till analysen som är oerhört värdefull då man kan kombinera kunskap om vävnadens histologi med precision från DNA sekvenering.

I det aktuella projektet kommer vi att ta nästa steg utifrån vår tidigare metod och utveckla nästa generations metoder. Fokus kommer att ligga på utveckling och utvärdering av metoder som möjliggör spatiell analys av DNA-molekyler i vävnad samt applicering av befintlig och ny teknik på prostatacancer. På detta sätt kan vi studera cancer och normal vävnad med ett helt nya verktyg för att beskriva den heterogenitet som föreligger vilket öppnar upp för möjligheten att upptäcka helt nya behandlingsalternativ.

Vi söker nu en doktorand för molekylärtekniskutveckling som kommer arbeta med ovan nämnda projekt. Doktoranden kommer att arbeta i Joakim Lundebergs forskargrupp på ca 10-15 personer på SciLifeLab som ligger vid Karolinska Institutet.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Joakim Lundeberg med stöd från övriga medlemmar i forskningsgruppen.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Forskningsmiljön erbjuder tvärvetenskaplig från experimentell till bioinformatisk utveckling med många tillämpningar inom livsvetenskaperna. Vidare så erbjuder forskningsmiljön ett bredd kontaktnät både nationellt och internationellt.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Laboratorievana och tidigare arbete med DNA och RNA.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Tidigare erfarenheter av arbete med teknikutveckling, prostata eller cancer genomik samt förmågan att själv analysera data med statistisk mjukvara, exempelvis R, är starkt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-1037
Kontakt
 • Joakim Lundeberg, 0704582346
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-02

Tillbaka till lediga jobb