Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett teknikvetenskapligt ämne som spänner från grundläggande till tillämpad vetenskap. Ämnet är en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik. Forskningen är inriktad mot beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, biomekanik, pappersmekanik, utmattning och tillförlitlighet.

Detta projekt handlar om utmattningsdimensionering av additivt tillverkade (AM) produkter av metall. Vid AM blir material- och produktegenskaperna integrerade. Mikrostruktur och restspänningar påverkas av hur produkten byggs upp. AM möjliggör avancerad formning och topologioptimering, vilket kan ge lättare konstruktioner. Utmattning har hållit tillbaka användningen av AM i krävande tillämpningar. Målet är att ta fram ny kunskap om utmattning hos materialet, för dess inre delar och ytor. Efterbehandling av AM-metall studeras också. I projektet ingår experimentellt, teoretiskt och numeriskt arbete. Materialbeskrivningarna som tas fram skall vara kopplade till mikrostrukturen. Resultaten implementeras för numerisk simulering. Målet för projektet är också förbättrade metoder för utformning och efterbehandling av AM-produkter. 

Projektet ingår i MMD, Center for Mechanics and Materials Design, som är ett samarbete mellan Hållfasthetslära och Materialvetenskap vid KTH och med flera företag som partners.

Placeringen är vid Hållfasthetslära. Enheten har egen verkstad, laboratorium och beräkningskluster. Den är en forskargrupp med 8 professorer, 1 adjungerad professor, 1 lektor, 4 forskare och 1 forskningsingenjör.

Lämplig bakgrund är civilingenjörsexamen med inriktning mot hållfasthetsteknik eller liknande och intresse för materialvetenskap. Dokumenterade meriter inom experimentella, teoretiska (särskilt modellering) och numeriska metoder och tillämpningar krävs.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Mårten Olsson och bitr lektor Greta Lindwall.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är en viktig merit att kunna uttrycka sig flytande på svenska i såväl tal som skrift. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Undervisningserfarenhet, på svenska eller engelska, krävs inte, men är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-0803
Kontakt
 • Professor Mårten Olsson, mart@kth.se, 08-790 7541
 • Bitr lektor Greta Lindwall, gretal@kth.se, 08-790 8325
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-01

Tillbaka till lediga jobb