Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Det vetenskapliga arbetet kommer att fokusera på att utveckla moderna djupa inlärningsmetoder för att utföra automatisk analys av satellitbilder för jordobservation, särskilt för att upptäcka förändringar i stadsområden och de som sker på grund av övervakning av stadsområden. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för ett av följande projekt:

- Probabilistiska temporära nätverk för kontinuerlig förändring av detektering av satellitbilder. I detta projekt kommer syftet att vara att utveckla probabilistiska 2D-tidsserieranalyser baserade på djupa nätverk som kan upptäcka avvikelser både tillfälligt och rumsligt trots naturliga och regelbundna förändringar som händer. De omedelbara tillämpningarna är skogsbranddetektering, övervakning av stadsutveckling samt standardvärden för datorsyn.

- Segmenteringsnätverk för satellitbilder med bättre generalisering via självkontrollerad utbildning. Syftet kommer att vara att utveckla självövervakade träningsalgoritmer som kommer att bygga kraftfulla representationer av visuell data från många miljöer som kan koda vad normalt ser ut och är robust för säsongs- och väderförändringar.

Startdatum för tjänsterna kommer att vara i överensstämmelse med handledaren, men helst under hösten 2020.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Lektor Josephine Sullivan och bitr.lektor Hossein Azizpour.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Delaktighet i en tvärvetenskaplig grupp med tillgång till goda GPU-klusterresurser, samt kontinuerliga möten.   

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Kandidaten måste ha en examen i antingen datavetenskap, teknik, matematik eller relaterade områden.
 • Dokumenterad skriftlig och muntlig engelskakunskap och programmeringsfärdigheter krävs.
 • Erfarenhet med modern maskininlärning och djupinlärningsprogram är meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • skriva och kommunicera muntligt på engelska,
 • manipulera och förstå moderna probabilistiska- och maskininlärningsmetoder/modeller, samt
 • programmera pålitligt och exakt med programvarupaket för djup inlärning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1269
Kontakt
 • Josephine Sullivan, Lektor, sullivan@kth.se
 • Hossein Azizpour, bitr. lektor, azizpour@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR-handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-15

Tillbaka till lediga jobb