Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för teknikvetenskap bedriver ett brett spektrum av forskning vid den internationella frontlinjen, från grundläggande discipliner som fysik och matematik till tillämpad mekanik med tillämpningar som flyg- och fordonsteknik. Vi erbjuder även civilingenjörsprogram inom teknisk fysik, farkostteknik och "Öppen ingång", samt ett antal internationella masterprogram.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design, vid institutionen för teknisk mekanik och skolan för teknikvetenskap, utför multidisciplinär forskning för att möjliggöra resurseffektiv fordonsdesign i framtiden. Vårt huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av det bredare transportsystemet, med hänsyn till de krav som ställs på alla systemnivåer. Centret samlar en bred kompetens inom områdena fordonskoncept, lättviktskonstruktioner, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, spårfordonsteknik och vägfordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och partnerna finns på www.eco2vehicledesign.kth.se.

Arbetsuppgifter

Med bakgrund av en ökande andel elfordon i vägtransportsystemet finns det ett behov av ökad förståelse för bullerutsläpp från och ljudutbredningsvägar genom elfordon. Vidare behövs kunskap om hur förare och andra utsatta personer påverkas av ljudmiljön i kabinen. Förståelse av denna interaktion kan vara mest fördelaktig i designfasen så att ljudegenskaperna kan anpassas på ett positivt sätt. Att fokusera först på föraren, förstå denna interaktion och kunna styra ljudfältet i förarutrymmet kan öppna potentialen för att påverka ett körbeteende i överensstämmelse med miljövänliga körmönster, så kallad nudging..

Projektet kommer att fokusera på bullerutsläpp och bulleröverföring från elektriska fordon. Det kommer främst att handla om att studera lastbilar (i samarbete med Scania via Centret), med målet att kunna främja ljudkomfort. I detta sammanhang kommer den sökande att arbeta med allmänna frågor om psykofysisk teori och experimentella metoder.

Mer specifikt involverar forskningen planering och utförande av lyssningstester och hantering av tillhörande hårdvara. Beräkningar av psykofysiska parametrar och statistisk analys av experimenten är också planerade samt publicering av resultaten.

Arbetet kommer att utföras inom forskningscentret ECO2 Vehicle Design.

Vi erbjuder

  • En internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.
  • En forskningsmiljö med nära samarbete med industrin.

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom Teknisk fysik, Mekanik, Akustik/Psykoakustik eller liknande, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. (Tiden kan förlängas vid särskilda skäl så som sjukskrivning och föräldraledighet, om så är fallet uppge detta i ditt CV)

Goda kunskaper i engelska språket, både muntligt och skriftligt. 

För KTH och Center for ECO2 Vehicle Design är medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet av stor vikt.

Meriterande

-
Vetenskaplig skicklighet.
-Pedagogisk förmåga.
-Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Personliga egenskaper 

Vi letar efter en motiverad person med god samarbetsförmåga som kan arbeta självständigt och i ett internationellt forskarteam.

Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

-CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
-Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
-Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
-Publikationslista

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på ett år med möjligheten att förlänga med ett ytterligare år. Undervisning upp till 20% kan ingå i anställningen.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. 

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-0895
Kontakt
  • Susann Boij, lektor, sboij@kth.se
  • Romain Rumpler, rumpler@kth.se
Publicerat 2020-06-30
Sista ansökningsdag 2020-08-17

Tillbaka till lediga jobb