Kungliga Tekniska högskolan, skolan för elektroteknik och datavetenskap.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Den trådlösa kommunikationsteknologin har utvecklats över fem generationer, men behovet av mer effektiva och pålitliga system ökar ständigt. Forskning inom 6G-teknik har nu påbörjats. Vi måste tänka utanför boxen för att skapa något radikalt nytt. Nuvarande mobilnät består av antennboxar på hustak, kallade basstationer, som är omgivna av användare. Vi vill skapa något helt annorlunda: En värld där användaren är omgiven av många små antenner och elektromagnetiskt aktiva ”metaytor” som är intelligent konfigurerade för att ge utmärkt servicekvalitet överallt.


Doktoranderna kommer forska i framkanten av utvecklingen av nya teknologier för det fysiska lagret i 6G, såsom fysiskt stora gruppantenner, cell-fri massiv MIMO och intelligenta reflekterande ytor. Forskningen kommer täcka aspekter av media-access-kontroll- och nätverkslagren, samt använda metoder från kommunikationsteori, signalbehandling, optimeringslära, maskininlärning och nätverksteori. Mer information om forskningsämnet kan läsas här. 


Forskning är fullt finansierad av ett anslag från Stiftelsen för strategisk forskning och kommer utföras på Avdelning för kommunikationssystem vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap. Avdelningen håller till på campuset i Kista, nära världsledande telekom-företag. Resultaten kommer publiceras i tidskrifter av högsta klass och förbereda dig för en forskningskarriär inom akademin eller industrin.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Emil Björnson. Biträdande handledare för de två doktoranderna kommer vara Cicek Cavdar respektive Marina Petrova.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

En framgångsrik kandidat måste ha utmärkta matematiska kunskaper, en ingenjörsbakgrund med inriktning mot kommunikation och goda kunskaper i talad och skriven engelska. Forskningen kommer vara en mix av teoriutveckling och programmeringsbaserad utvärdering.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-1688
Kontakt
 • Emil Björnson, emilbjo@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-10-01

Tillbaka till lediga jobb