KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik med inriktning kärnenergiteknik.

Projektets mål att färdigställa en design- och säkerhetsanalys för en blykyld forskningsreaktor, genom att tillämpa riskorienterad metodik samt en rad simuleringsverktyg, som Monte Carlo- (Serpent, MCNPX), system- (SAS, BELLA), fluiddynamik (STAR-CCM+), termomekanik- (ANSYS, COMSOL) och dosbelastningskoder (RSAC). Den antagna doktoranden kommer att bidra till att utvidga tillämpningsområden för BELLA, en transientsimuleringskod som utvecklas av avdelningen för kärnenergiteknik.

Inom projektet skall flertalet kapitel till en preliminär säkerhetsanalysrapport skrivas. Under förutsättning att finansiering åstadkoms, kommer denna rapport utgöra underlag för en ansökan till strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd för att bygga den ovan nämnda forskningsreaktorn.

Doktorandarbetet kommer att vara länkat till SUNRISE, ett centrum på KTH finansierat av den Svenska Strategiska Forskningsstiftelsen (SSF), där KTH, Luleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet utför den forskning som behövs för att inom tio år kunna uppföra en svensk blykyld forskningsreaktor, i samarbete med större industriella intressenter. Mer information finns på SUNRISE

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Janne Wallenius (huvudhandledare) och Dr Sara Bortot (biträdande handledare). SUNRISE-projektet koordineras av Professor Pär Olsson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Möjlighet att delta i ett projekt som inom ett par decennier kan förändra hur världen producerar baskraft med lågt koldioxidavtryck.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Den sökande skall även ha en mastersexamen eller motsvarande från en grundutbildning inom kärnenergiteknik, teknisk fysik eller maskinteknik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kommunicera på engelska såväl skriftligt som muntligt och
 • programmera och arbeta i en linux-miljö.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-1174
Kontakt
 • Professor Janne Wallenius, janwal@kth.se, 070-6036306
 • Professor Pär Olsson, polsson@kth.se, 0737-650538
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-09-21

Tillbaka till lediga jobb