Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Geodesi och Geoinformatik

Syftet med denna licentiatstudie är att använder mobilitetsdata och datateknik och utveckla datadrivna metoder som utvärderar, modellerar och optimerar smarta mobilitetslösningar för person och godstransport. Metoderna förväntas inkludera analys av stora mobilitetsdata, simuleringar och visualiseringar, och optimeringar.

Kandidaten förväntas delta i och utveckla sådana metoder inom ramen för två forskningsprojekt som samordnas inom KTH av ITRL (Integrated Transport Research Lab). I SustEV-projektet med titeln ”Mot hållbar elbilsanvändning” kommer kandidaten till licentiattjänsten att utveckla metoder som undersöker hur olika transporttjänst incitament (t.ex. dedikerade eller subventionerade laddnings-, parkerings- och delad mobilitetstjänster) kan öka adoption av elfordon utan att stimulera ökad bilanvändning. I InterCityLog2-projektet med titeln ”Minimera transportarbetet med sektorsöverskridande samverkan” kommer kandidaten till licentiattjänsten att utveckla metoder som utvärderar, modellerar och optimerar konsoliderade, dubbelriktade, urbana gods och återvinningstransportlogistik som implementeras med hjälp av mikroterminaler och små elektriska leveransfordon. 

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Gyözö Gidofalvi, universitetslektor.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Masterexamen i geomatik, datavetenskap, elektroteknik eller andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner.
 • Bra kunskaper inom rumslig och mobilitetsdata hantering, bearbetning och analys, algoritmer, geovisualisering och demonstrerade programmeringsförmåga.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Kunskap och relevant erfarenhet av rumslig och mobilitetsdata hantering, bearbetning och analys, algoritmer, geovisualisering och programmering
 • Tidigare yrkeserfarenhet av bearbetning av mobilitetsdata med hjälp av stora dataramverk som Apache Hadoop / Spark och stark kodningsförmåga i C, C ++, Python och / eller Scala är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiat

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-1754
Kontakt
 • Gyözö Gidofalvi, universitetslektor , gyozo.gidofalvi@abe.kth.se +46 8 790 70 21
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb