Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Flyg- och rymdteknik

Projektet syftar till att utveckla en ny typ av multifunktionellt kompositmaterial som förutom att vara lätt och styvt, har inbyggda sensor-egenskaper.  Detta gör att materialets i sig själv kan rapportera om vilka last- och töjningsnivåer det utsätts för under användning. Primära användningsområdet är olika typer av flygande kompositstrukturer, men det framtida användningsområdet förväntas vara vidare än så.  

Sensoregenskaperna erhålls genom tillsatser av olika typer av nano-partiklar, vilka tilldelar kompositmaterialet skräddarsydda elektriska egenskaper. Doktoranden förväntas således ha goda kunskaper i både kompositmaterial och dess egenskaper, nanopartikel system, samt kännedom om elektriska egenskaper hos halvledande material.

Arbetet är till stora delar experimentellt. Doktoranden kommer tillverka olika typer av struktur med sensoregenskaper, samt utvärdera dess resistiva egenskaper under varierade betingelse. Focus är på fördjupad förståelse av det nya materialets betingelser, så de observerade resultaten kommer koppas till mätningar på micro- och nanonivå. Målet är att kunna utveckla modeller som möjliggör design av framtida kompositstrukturer med för applikationen rätt sensoregenskaper.

Doktoranden kommer arbeta i ett multidisciplinärt team bestående av lättviktsforskare från KTH, materialforskare från SAAB Aeronautics, samt fysiker från Linköpings Universitet. Vi ser framför oss att doktoranden har god samarbetsförmåga, är nyfiken, analytisk och dedikerad till att driva den egna forskningen framåt. Erfarenhet av att jobba i forskningsnära projekt, gärna i närliggande område, är meriterande.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Malin Åkermo, professor i Lättkonstruktioner, Institutionen för tillämpad mekanik, KTH, och Dr Per Hallander, teknisk specialist inom kompositteknik och tillverkningsprocesser SAAB Aeronautics. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-1202
Kontakt
 • Malin Åkermo, akermo@kth.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-09-21

Tillbaka till lediga jobb