Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Denna tjänst utlyses som en del av ett nytt initiativ för att sammanlänka forskning på institutionerna för kemi och kemiteknik, båda tillhörande Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. De två institutionerna har omfattande gränsöverskridande forskningsaktiviteter inom materialvetenskap, miljövetenskap, biokemi, biologi, och medicin och är ansvariga för olika internationella masterprogram. Målet med tjänsten är att stärka länken mellan grundläggande och tillämpade vetenskapliga aktiviteter och att dra nytta av denna länk i strävan mot en bättre förståelse av elektrokemiska tillämpningar, såsom batterier, bränsleceller, och nya solceller, i framtidens hållbara energisystem.

Oberoende av tillämpning är den grundläggande arbetsprincipen gemensam: elektrokemisk överföring av laddningar, elektroner och/eller joner genom gränsskikt, de sistnämnda ofta mellan en fast elektrod och en vätskeformig elektrolyt. I verkligheten är dessa gränsskikt komplexa och inte nödvändigtvis väldefinierade och deras exakta sammansättning beror på deras förhistoria. Elektrolyterna som används är ofta aprotiska. Postdoktorn med fokus på elektrokemi kommer att ha ett nära samarbete med en redan rekryterad postdoktor mer fokuserad på spektroskopiska metoder.

Projektets titel är Aprotiska elektrolyter: koordinering och transportegenskaper. De undersökta lösningsmedlen (elektrolyterna) är ganska nya inom detta användningsområde. Exemplen är diglyme och tetraglyme (d v s dietylen eller tetraetylenglykoldimetyleter). Dessa lösningsmedel har några potentiella fördelar jämfört med mer traditionella organiska karbonater men uppvisar komplexa koordinations- och jontransportsbeteenden. Projektet handlar om att undersöka kopplingar mellan det elektrokemiska beteendet och spektroskopiska egenskaper och därmed bidra till en molekylär förståelse av makroskopiska transportegenskaper.

Postdoktorn ska verka inom en större grupp där seniora forskare, doktorander och postdoktorer samarbetar tätt. Postdoktorn förväntas vara en del av gemensamma prestationer genom att arbeta självständigt på sitt projekt.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • En internationell arbetsplats

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen (eller examen som ska vara avlagd vid början av anställningen) eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, i ett ämne som har hög relevans för forskningen såsom kemi eller kemiteknik (eller avgränsande område såsom fysik, men med doktorandprojekt som är nära kopplad till projektbeskrivningen ovan). Doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

 • Dokumenterad erfarenhet av både självständig och samarbetande forskning

 • Dokumenterad erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. 

 • Erfarenhet av elektrokemiskt system

Meriterande

 • God laborativ/instrumentell färdighet
 • Ett analytiskt förhållningssätt
 • Goda akademiska resultat dokumenterade i bra publikationer. 
 • Nyfikenhet, driv och förmåga att upprätthålla en välordnad arbetsmiljö.
 • Erfarenhet av koordinationskemi och laserbaserade spektroskopier
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi söker motiverade individer som kan bidra med egna idéer samt kan jobba både självständigt och som del av en grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap och publikationslista
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.
 • Kontaktinformation för två referenspersoner.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-1768
Kontakt
 • Göran Lindbergh, 087908143
 • James Gardner, 087908167
Publicerat 2020-10-02
Sista ansökningsdag 2020-10-22

Tillbaka till lediga jobb