Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver forskning och utbildning på en ledande internationell nivå inom elektronik, programvara och datorsystem samt i kommunikationssystem. Forskningsaktiviteten omfattar både grundnivå och tillämpad nivå. Skolan erbjuder ett brett spektrum av utbildningsprogram på grund-, master- och doktorandnivå. Skolan för elektroteknik och datavetenskap främjar nära samarbete med svenska och internationella företag och forskningsinstitut samt närliggande föreningar som Kista Science City.

Projektbeskrivning

Forskningsområdet för de två tjänsterna omfattar programmering, distribuerade system och maskininlärning. Det förväntade resultatet av doktorandernas forskning är utveckling av system för kontinuerlig djup analys: en nyskapande metod för dataanalys som bygger på nya framsteg inom storskalig maskininlärning och dataström-bearbetning för att producera tolkningsbara och frågningsbara modeller av världen. Doktoranderna för dessa positioner kan välja vilken vidare inriktning de väljer att ta sina studier: hitta lösningar på fundamentala problem inom datahantering, skapa arkitekturer och utforma abstraktioner inom distribuerade databehandlingssystem som driver vetenskapen framåt inom databearbetning, maskininlärning och graf-analyser. Detta Kontinuerlig Djup Analys projekt är finansierat av ett prestigefyllt anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Forskarutbildningsämne: 

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Jim Dowling (lektor) som huvudhandledare och Paris Carbone (lektor) och Seif Haridi (Professor) som biträdande handledare. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, inom datavetenskap, data science, eller ett relaterat område.  
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • starka akademiska meriter, skriftliga och muntliga engelska kunskaper, kommunikation- och samarbetskunskaper.
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-2464
Kontakt
 • Paris Carbone, parisc@kth.se
 • Jim Dowling, jdowling@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-11-26

Tillbaka till lediga jobb