Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskargruppen ”Fluids and Surfaces” vid Institutionen för Teknisk Mekanik fokuserar på att förstå samverkan och transportmekanismer mellan strömmande fluider och material.

Vi söker en doktorand för ett multidisciplinärt projekt som framförallt berör strömningsmekanik men också i mycket stor grad mikrobiologi. I detta projekt kommer du att studera samverkan mellan biofilmer (kolonier av bakterier) och strömmande vätskor med hjälp av avancerade experiment och numeriska beräkningar. Samverkan mellan biofilmer och laminär eller turbulent flöde kan man observera i vardagen. Vi ser tydligt att många ytor som befinner sig i en vätskeström både i små (kapillärer, implantat) och stora (skeppsskrov, insidan av rörledningar, turbinblad) system har en mjuk beläggning av mikroorganismer. Biofilmer klarar av att motstå de stora skjuvningskrafterna från strömningen och kan beroende på tillämpning ha både positiv eller negativ påverkan på olika processer. Målet med detta projekt att förstå bakomliggande fysiska mekanismer som styr denna biofilm-strömning samverkan för att på längre sikt kunna hantera biofilmer och flöden i såväl medicinska (laminärt flöde) som industriella (turbulent flöde) tillämpningar.

Förutom strömningsmekanik, kommer du att jobba med mikrobiologer (odla biofilmer) och mikrosystem (skapa ytor). Du förväntas därför har förmågan att bygga upp kontaktnät både inom och utanför din grupp så det är viktigt att du är duktig på att kommunicera och skapa relationer. En doktorsexamen inom detta område öppnar upp för spännande möjligheter både inom akademin och industrin.

Forskarutbildningsämne: Teknisk Mekanik

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Shervin Bagheri, Thomas Crouzier och Wouter van der Wijngaart

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav
 • Möjlighet till längre forskningsvistelse i ett ledande universitet utomlands under forskarutbildningen.

För antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här
 • Bakgrund i teknisk fysik eller liknande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-1582
Kontakt
 • Shervin Bagheri, shervin@mech.kth.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-14

Tillbaka till lediga jobb