Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Elektro- och systemteknik

Tvådimensionella (2D) material har visat sig vara potenta byggblock för nya optiska och mekaniska komponenter på mikro- och nanoskala. 2D material tillför unika optiska, elektriska och mekaniska egenskaper som kan utnyttjas för at skapa helt nya klasser av komponenter för snabbt utvecklande tillämpningar så som kvantkommunikation, kvantdatorer, ljusradar (LIDAR), nano-elektromekaniska sensorer. Grafen är det bäst kända 2D materialet, medan andra, så som de baserade på övergångsmettalsdikalkogenider (TMDs), har nyligen påvisat viktiga egenskaper, så som halvledning med avstämbara bandgap.

I detta doktorandprojekt utvecklas nya optiska och mekaniska komponenter byggda av 2D material för tillämpningar inom integrerad kvantoptik och nano-elektromekaniska sensorer. Vi kommer använda både grafen och TMDs och kommer adressera såväl design och karakterisering som de metoder som krävs för masstillverkning. Experimentellt arbete kommer att bedrivas i KTH:s renrum i Stockholm (Kista och Alba Nova) och i karakteriseringslabb på KTH Campus. Projekten engagerar flera doktorander vid avdelningen och bedrivs i nära samarbete med högprofilerade industripartner och andra forskargrupper inom och utanför KTH.

Finansiering kommer från Vetenskapsrådet (VR) och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av:Kristinn B. Gylfason (huvudhandledare), Frank Niklaus (bihandledare), Val Zwiller (bihandledare).

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Institutionen för mikro- och nanosystem är en ledande forskargrupp inom mikro- och nanoteknik och som doktorand ingår du i ett tvärvetenskapligt forskargrupp som består av > 40 medlemmar med olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Den framgångsrika sökanden förväntas ha en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, elektroteknik, fotonik, materialvetenskap, maskinteknik, eller motsvarande examen från ett större universitet. En specialisering inom mikro- och nanosystem eller fotonik är en tillgång.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Utmärkt färdighet i Engelska, både skriven och talad, krävs.
 • Utmärkt akademisk track-record.
 • Vi letar efter en starkt motiverad person, som kan arbeta självständigt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övrenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-2479
Kontakt
 • Susanna Jidell, HR Administratör, sjidell@kth.se
 • Kristinn B. Gylfason, Professor, gylfason@kth.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-11

Tillbaka till lediga jobb