Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Matematik med inriktning mot numerisk analys.

Ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar utveckling, analys och datorimplementering av beräkningsmetoder, med inriktning på modellering och simulering av tekniska och naturvetenskapliga system.

Arbetsuppgifter

Undervisning och forskning i numerisk analys. Undervisningen gäller alla nivåer, nämligen grundkurser, avancerade kurser och forskarkurser i numerisk analys samt handledning av examensarbeten och doktorander. Även viss administration kan ingå i arbetsuppgifterna. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom publikationer i internationella tidskrifter av hög kvalitet.
  • pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning inom ämnesområdet eller andra delar av matematik på universitetsnivå.

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt.
  • förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • relevant erfarenhet av arbete utanför universitetsvärlden och/eller förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • administrativ skicklighet.
  • uppvisat skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0133
Kontakt
  • Anna-Karin Tornberg, +46 8 790 62 66
Publicerat 2020-12-01
Sista ansökningsdag 2021-02-08

Tillbaka till lediga jobb