Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik 

En ökad andel elfordon på vägarna kommer på sikt innebära att samhället behöver ta hand om stora volymer av kasserade battericeller på ett hållbart sätt. Eftersom kraven på fordonen är höga vad gäller driftstid, körsträcka och säkerhet kommer sannolikt batterier tas ur bruk långt innan de är helt uttjänta. Återanvändning av cellerna i en mindre krävande tillämpning är en attraktiv lösning. Till exempel skulle de kunna användas för att utjämna den ojämna elproduktionen från förnybara källor som sol och vind i elnätet.

Projektet syftar till att studera om, och i så fall under vilka premisser, åldrade litiumjonceller som använts i fordon skulle kunna användas som energilager i elnätet. I äldre batterier kan man förvänta att bireaktioner, bland annat de som ger upphov till gasutveckling, sker i större omfattning. Därför kommer särskilt gasutveckling under batteriets senare liv att studeras i projektet. Studierna kommer i huvudsak att genomföras med elektrokemiska metoder och on-line masspektrometri. Projektet är finansierat att Batterifonden och kommer att ske i samarbete med Scania och Vattenfall samt med andra projekt som rör batteriåldring på avdelningen.

Handledning: Doktoranden kommer vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av Rakel Wreland Lindström, Tillämpad Elektrokemi, Kemiteknik.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresse områden.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Vetenskaplig forskning för dig som har ett genuint intresse och nyfikenhet för multi-disciplinära problem i kontexten hållbar energi- och samhällsutveckling.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörsexamen eller masterutbildning inom kemiteknik, teknisk fysik, fysikalisk kemi eller motsvarande. Projektet är delvis multi-disciplinärt och en bred teknisk bakgrund är en merit.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande. God förkunskap i elektrokemi och masspektrometri är meriterande men inte ett måste.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 
Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-2040
Kontakt
 • Rakel Wreland Lindström, +46 8 790 66 15, rakel2@kth.se
 • Ulriika Mattinen, ulriika@kth.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb