Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

För att driva omställningen till en klimatneutral ekonomi behövs en hållbar och säker tillgång till en mängd tekniskt viktiga metaller, nödvändiga för storskalig produktion och lagring av förnybar energi samt för att säkra en fortsatt elektrifiering av fordonsflottan. Nyckelmetaller som sällsynta jordartsmetaller och kobolt har dock klassificerats av EU som ”kritiska råvaror” (CRM). För att möta Europas behov av CRM har återvinning förts fram som en nyckelstrategi vid sidan av primär gruvdrift och substitution. Det finns sålunda ett stort behov av att utveckla nya effektiva återvinningsmetoder. Målet i detta projekt är att utveckla tekniken för en återvinningsprocess baserad på förträngningskristallisation. Projektet är en del av ett större europeiskt forskningsprojekt inriktat på återvinning av kritiska sällsynta jordartsmetaller från permanentmagneter som finns i till exempel elfordon, vindkraftverk och en mängd konsumentelektronik (inkl. smarta telefoner och bärbara datorer). Arbetet fokuserar både på att utveckla grundläggande vetenskaplig förståelse för processen och att uppnå resultat av industriell relevans. Doktoranden kommer att ha regelbunden kontakt med andra forskare verksamma inom projektet vid KTH samt vid KU Leuven i Belgien och Jožef Stefan Institute i Slovenien. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor inom Sverige och internationellt.

Tjänsten involverar forskarstudier samt upp till 20% undervisning i kurser inom kemivetenskap.

Projektet finansieras av Vinnova inom det europeiska forskningsprogrammet ERAMIN2.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Dr. Kerstin Forsberg (docent) och Dr. Michael Svärd (docent)

Vi erbjuder

 • Ett utvecklande doktorandprojekt med möjlighet att bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.
 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet är utbildning på avancerad nivå inom kemiteknik eller angränsande ämne.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Vidare är det meriterande med fördjupad kunskap inom separationsprocesser, i synnerhet kristallisation. God erfarenhet av laborativt arbete är också starkt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-2042
Kontakt
 • Kerstin Forsberg, 08 790 6404
 • Michael Svärd, 08 7908228
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-04

Tillbaka till lediga jobb