Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Wallenberg AI, Autonomous Systems Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

Ämnesområde

Datavetenskap med inriktning mot dataanalysens teoretiska grunder.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är relaterat till de matematiska och statistiska beräkningsgrunderna för dataanalys, med tonvikt på den underliggande teorin, för att utvinna kunskap från stora komplexa datamängder. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, modeller och algoritmer för kunskapsupptäckt, nya beräkningsmetoder för hantering av stora datamängder, optimering för maskininlärning, analys av informationsnätverk och sociala nätverk, metoder som förklarar maskininlärning och artificiell intelligens samt rättvisa och transparens i inlärningssystem.

Arbetsuppgifter

Arbetet består främst av forskning och handledning av doktorander inom ämnesområdet, samt undervisning på grund- och avancerad nivå. Lektorn förväntas etablera och leda ett ambitiöst forskningsprogram, inklusive uppbyggnad av en forskargrupp med doktorander, postdoktorer och forskare. Dessutom förväntas lektorn attrahera forskningsfinansiering och etablera industriella och akademiska samarbeten både nationellt och internationellt.

Anställningen inkluderar också utveckling och genomförande av kurser på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet. Dessutom kommer lektorn att ha ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av pedagogiska och didaktiska metoder inom området och föreslå hur dessa kan implementeras i befintliga och nya kurser. En viktig del av utbildningsuppgifterna är att bygga tvärvetenskapliga utbildningsaktiviteter inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap. En annan viktig del av utbildningsuppgifterna är att involvera industriföretag och andra myndigheter i projektkurser och kurselement.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad genom publikationer i ledande tidskrifter och konferenser inom ämnesområdet.
  • skicklighet att utveckla och leda aktiviteter och personal. Detta inkluderar kunskap om mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet, samt visad potential att utveckla en ny forskningsagenda och handleda yngre forskare.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • skicklighet inom undervisning inom ämnesområdet, inklusive långsiktig förmåga att utvecklas som lärare.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.
  • förmåga att bedriva aktiviteter i samverkan med parter utanför KTH och även informera om forsknings- och utvecklingsarbete.
  • samarbetsförmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0141
Kontakt
  • Karl Meinke, Professor, karlm@kth.se
  • Tenure Track EECS, tenuretrack@eecs.kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-04-29

Tillbaka till lediga jobb