KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: informations-och kommunikationsteknologi 

Projektet hanterar utmaningarna för kraft, energi, termisk hantering i mångkärniga processorer, vilket har blivit den begränsande faktorn för att fortsätta vägkarta för mikroprocessorn. Detta har varit ett allmänt bekymmer inom handhållna datorenheter, inbyggda system, stationära datorer och molndatorer. Projektet syftar till att utveckla ett nytt inlärningsbaserat dynamisk strömhanteringsparadigm som utnyttjar parallella programegenskaper för att uppnå mest effektiva strömförsörjningsscheman för homogena och heterogena mikroprocessorer och acceleratorer med många kärnor. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, som stöder forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Vi letar efter en doktorand som har genuint intresse för datorarkitektur, parallella beräkningar, maskininlärning och tillämpning av maskininlärningsalgoritmer för att ta itu med prestanda och strömutmaningar i mångkärniga processorer. Studenten förväntas ha en stark akademisk bakgrund inom data- eller elektroteknik och maskininlärning. Studenten kommer att arbeta i en ambitiös forskargrupp som har samlat många års erfarenhet och expertis inom datorarkitektur, i synnerhet nätverk-på-chip, elektronisk designautomation och realtidsinbyggda system. Studenten förväntas ha starka tekniska färdigheter i att bygga upp simuleringsmiljö, designa digital hårdvara, utveckla forskningsprototyp och kunna publicera papper av hög kvalitet.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: professor Zhonghai Lu vid Institutionen för elektroteknik, Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, inom datavetenskap, datateknik, elektroteknik, eller annat relaterat område
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • bygga simuleringsverktyg för programvara eller använda mikroprocessorsimuleringsverktyg, till exempel, GEM5,
 • Kunskap och erfarenhet inom design av digital hårdvara (FPGA, ASIC) och byggnad av forskningsprototyp,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter eller masteruppsats. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • 1 rekommendationsbrev.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1a April eller enligt ö.k.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-2662
Kontakt
 • Zhonghai Lu, zhonghai@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2020-12-03
Sista ansökningsdag 2021-02-15

Tillbaka till lediga jobb