KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Den postdoktor vi nu söker kommer att vara anställd vid avdelningen för tillämpad elektrokemi, med ca 30 doktorander och seniorer som forskar om batterier, bränsleceller och elektrolytiska processer i en internationell och kreativ miljö. Arbetet kommer att vara i huvudsak experimentellt och ske i nära samarbete med såväl de aktiva inom projektet som med avdelningens forskare. Läs mer om avdelningen här.

Klorat produceras industriellt genom elektrolys av en saltlösning. Idag produceras över 3 miljoner ton/år och dess främsta användningsområde är för tillverkning av klordioxid som används vid blekning av pappersmassa. Kromat utgör en viktig hjälpsubstans vid tillverkning av klorat, men då det är giftigt avser ny lagstiftning att fasa ut dess användning i Europa. En produktion utan kromat, utan andra processmodifieringar, är inte möjlig och idag finns inga kommersiellt tillgängliga alternativ till kromattillsatsen. Kromat har flera funktioner i processen - det hindrar bireaktioner på katoderna, det buffrar elektrolyten och det katalyserar önskade kemiska reaktioner, se B. Endrodi et al., "A review of chromium(VI) use in chlorate electrolysis: Functions, challenges and suggested alternatives", Electrochim. Acta, 234(2017)108. I projektet ska katoder belagda med polymera filmer undersökas som ett sätt att öka selektiviteten för vätgasutveckling i processen. Detta är ett område av generellt intresse även för andra tillämningar, som fotokatalytisk vattensönderdelning till syrgas och vätgas och vid elektrolys av saltvatten, där elektroders selektivitet kan vara en utmaning. Arbetet är i huvudsak experimentellt och omfattar både kemiska analysmetoder, som masspektrometri, och elektrokemiska tekniker för ström-spänningssamband. Nouryon, världens största kloratproducent, deltar aktivt i projektet.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen inom elektrokemi, som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

Av särskilt vikt är sökandes erfarenhet av forskning som knyter an till ämnet samt sökandes kreativa idéer inom området. Det är meriterande att ha arbetat med experimentella studier av vattenbaserad elektrolys.

Kandidaten ska även ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Personliga egenskaper

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Kontaktinformation till ett par referenspersoner.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-2211
Kontakt
 • Ann Cornell, +46 8 7908172
Publicerat 2020-11-27
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb