KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för elkraftteknik tillhör skolan för EECS.  Avdelningen driver projekt och erbjuder kurser inom elmarknader, kraftproduktion, elfordon, elektriska maskiner och kraftelektronik samt dessutom inom överföring och distribution av el inklusive automation och styrning av dessa system. 

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Elektro- och systemteknik

En allt större andel variabel förnybar elproduktion i form av vind och solkraft ansluten via kraftelektronik, och minskningen av svängmassa när andelen konventionella termiska kraftverk minskar, skapar nya utmaningar för kraftsystemets stabilitet och dynamiska beteende. Därför krävs nya lösningar för övervakning och styrning för att säkerställa driftsäkerheten i framtida kraftsystem.  Denna doktorandtjänst är en del av projektet Nordic Early Warning Early Prevention System (NEWEPS) där de nordiska systemoperatörerna avser att utveckla ett gemensamt informationssystem för samordnad övervakning och styrning av det nordiska kraftsystemet med fokus på stabilitet.

Doktorandtjänsten fokuserar huvudsakligen utveckling av säkra och interoperabla system och algoritmer som krävs för kontrollrumsapplikationer som utnyttjar mätningar från hela kraftsystemet och data från externa källor för att ge beslutsstöd i olika driftsituationer. Utmaningarna i projektet ligger i gränslandet mellan tillförlitlig styrning, dataanalys, interoperabilitet och cybersäkerhet.Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

Handledning: Lars Nordström och Mehrdad Ghandhari Alavijh.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Dessutom krävs också att den sökande har följande särskilda behörigheter:

 • innehar eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, reglerteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter samt färdigheter i problemlösning och även goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.Eftersom arbetsspråket med samarbetspartnern sker mycket på svenska är det mycket meriterande att sökande har kunskaper i svenska.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Rekommendationsbrev.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-2717
Kontakt
 • Lars Nordström, Professor, larsno@kth.se
 • Natasha Kapama, HR administratör, kapama@kth.se
Publicerat 2020-12-03
Sista ansökningsdag 2021-01-28

Tillbaka till lediga jobb