KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Matematik.

Ämnesbeskrivning

Matematik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna för adjunkten ingår att:

 • undervisa i kurser på grundnivå i matematik för högskoleingenjörsstudenter, främst föreläsningar, men även övningar och examination.
 • arbeta med övergripande frågor kring utveckling och förnyelser av högskoleprogrammets matematikkurser, framförallt med avseende på användning av olika digitala hjälpmedel.
 • hålla sig uppdaterad om nya digitala plattformar för undervisning samt vara ett stöd till avdelningens lärarkollegium vad gäller användning av digitala hjälpmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet, innefattande digital kompetens. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • förmåga att undervisa på svenska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning.
 • doktorsexamen inom relevant område.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan (för anställning som adjunkt krävs i normalfallet yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde.)
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • erfarenhet av undervisning på högskoleingenjörsnivå.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-16
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-2480
Kontakt
 • Annika Gram, avd.chef, 08-790 97 50, E-post: agram@kth.se
 • Zeev Bohbot, universitetsadjunkt, 08-790 48 06, E-post: bohbot@kth.se
Publicerat 2021-02-05
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb