Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap och teknik

Biometan är ett förnybart fordonsbränsle som kan framställas genom anaerobisk försmältning och termisk omvandling (förgasning och/eller pyrolys). En av de tekniska utmaningarna i den termiska processen är den katalytiska omvandlingsprocessen för krackning av tunga molekylfraktioner (eller tjära) till lätta fraktioner. Krackning av de tunga fraktionerna (eller tjäran) i pyrolysgasen till lätta fraktioner samt justering av andelen H2/CO i syntesgasen är mycket viktigt för att omvandla dessa syntesgaser till BioCH4. En banbrytande innovation i processen för syntesgasomvandling, inbegripet reformator och katalysator, skulle ha stor betydelse för att få ut processen på marknaden.

I denna tjänst är det övergripande målet att undersöka och utveckla en ny elektriskt uppvärmd katalytisk reformator med 3D-utskrivna katalysatorer för att få ett kompakt och flexibelt ångreformeringssystem för biometanframställning baserat på biomassapyrolys, med en högre effektivitet, längre livslängd och lägre koldioxidutsläpp. Syftet med detta arbete är utveckling av en ny katalytisk reformator tillsammans med våra industriella partner och karakterisering av de utvecklade katalysatorerna. Därefter genomförs krackningstest för pyrolysånga med den utvecklade katalysatorn på testreaktorer i laboratorieskala vid KTH och eventuellt i industriskala längre fram. Slutligen konstrueras en konceptuell modell av det utvecklade systemet för industriell tillämpning, med energi- och massbalans samt viktiga ekonomiska siffror.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: docent Weihong Yang och professor Pär Jönsson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper,
 • krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här,
 • den sökande ska ha dokumenterade kunskaper om pyrolys av avfall och/eller biomassa eller förgasning samt de katalysatorer som används för termisk omvandling av biomassa,
 • kunskap om och erfarenhet av att använda alla instrument, som GC, MS, CCRD och SEM, är meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kommunicera på ett utmärkt sätt på engelska, både i tal och skrift (krävs för att publicera och presentera resultat vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter).

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2021-0056
Kontakt
 • Weihong Yang, docent, +468 790 84 02, weihong@kth.se
 • Helena Lundquist, HR, +468 790 71 74, hellund@kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb