Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi. Se vår hemsida: https://www.kth.se/cbh/skolan-for-kemi-bioteknologi-och-halsa-1.763561

Arbetsplatsen är Science for Life Laboratory. Läs mer om verksamheten: https://www.scilifelab.se

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Genteknologi.

Laboratoriet av Molekylär Genomik (https://www.kth.se/gte/research/molecular-genomics-1.1041856) undersöker kromatinets organisation och reglering. Vi utreder hur transkription styrs på gener och regleringsregioner (enhancers). Vi använder och utvecklar metoder som möjliggör analys av genomets arkitektur, protein-DNA-interaktioner och aktivt transkriberande RNA-polymerasmolekyler i hela genomet. Som modellsystem används cellstress, utveckling och olika sjukdomstillstånd.

Arbetsuppgifter

Som doktorand inom Molekylär Genomik bedriver du forskning inom genomets organisation, transkriptions reglering och cellulära responser. Du använder både biokemiska tekniker och data-analytiska metoder. Som en del av doktorandstudier utvecklar du run-on, ChIP-seq och ATAC-seq-baserade tekniker. Du är självdriven och intresserad av att förstå hur genomet regleras, hur celler styr sina funktioner och hur differentiering, stressresponser, transkriptionellt minne och uppkomst av sjukdomstillstånd sker.

Handledning: Biträdande lektor, Anniina Vihervaara.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Kvalifikationskrav

 • Avlagd magistersexamen inom cellbiologi, molekylärbiologi, bioteknik, bioinformatik eller ett relaterat område.
 • Laboratorie-erfarenhet inom cell- och molekylärbiologi (eller motsvarande)
 • Erfarenhet med analys av genomets reglering, mRNA och/eller protein.

Meriterande

 • Biokemisk eller data-analytisk kunskap om sekvenseringsmetoder (t.ex. ChIP-seq, CUT & Run, RNA-seq, ATAC-seq).
 • Kunskap om masspektrometri eller genomets editeringstekniker (t.ex. CRISPR, kloning).
 • Erfarenhet om analys av cellulära responser eller utvecklingsprocesser.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete.

Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0161
Kontakt
 • Anniina Vihervaara, e-post: viher@kth.se
Publicerat 2021-03-11
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb