Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

I linje med KTHs mål om ett framtida hållbart samhälle riktar sig dessa insatser mot det hållbara målet Clean and Affordable Energy, speciellt genom att möjliggöra negativa utsläpp genom infångning av biogen CO2. Det utgör en viktig milstolpe mot ett klimatneutralt samhälle. Tekniken som används för BeCCS är etablerad och tillgänglig. Ändå är det kostsamt och innovationer förväntas påskynda implementeringen av nya BeCCS-funktioner. I detta projekt kommer vi att simulera, optimera, konstruera och testa en ny och innovativ lösning för CO2-avskiljning, dvs. avlägsnande från avgaserna. Innovationen möjliggör CAPEX -40% & OPEX -50% jämfört med bästa tillgängliga teknik. Slutligen kommer en fullständig kostnadsberäkning att utföras och en detaljerad plan för demonstration kommer att föreslås.

Arbetet är ett samarbete med svenska industrier och kombinerar simuleringar och experiment. Denna tjänst fokuserar främst på simuleringar.

De tekniska målen är:

- att med hög noggrannhet kunna simulera absorptionen av koldioxid från droppar och efterföljande gas /droppseparation för ett brett spektrum av absorptions- och driftsförhållanden. Detta verktyg kommer att valideras med skräddarsydda experiment.

- att utveckla ett verktyg för kostnadsuppskattning för den nya enheten i en traditionell BeCCS-process och optimera layout och driftsförhållanden. Verktyget kommer att vara automatiskt och vägleda designval och tekniska val inkl. val av den absorberande lösningen.

Vad som ingår i en postdoktortjänst kan sökande läsa mer om i Anställningsordningen samt på Arbetsgivarverkets hemsida - postdoktoravtal

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom kemi-, maskin-, process- eller energiteknik (eller motsvarande), och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänligen ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).
 • Erfarenheter av kemiska process simuleringar. Sökanden ska kunna använda CFD-verktyg och göra simuleringar i MatLab eller Python, tex för att förutsäga flöde, mass- och värmeöverföring.

 • Kandidaten ska ha en stark bakgrund på minst ett av följande områden: numerisk värmeöverföring, simulering av kemiska reaktorer, simulering av kemiska processer, simulering av termodynamik, förbränningssimuleringar eller turbulenssimuleringar.

 • Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav såväl som att kunna ägna sig åt projektet och möta milstolpar.

 • Att kunna engelska muntligt och skriftligt krävs för att presentera och publicera forskningsresultat. Arbetsspråket är engelska.

Vi söker kandidater med goda forskningsmeriter. Du är en motiverad person, som kan arbeta självständigt och planera en effektiv uppgift. Du har också en god samarbetsförmåga och en medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap (max 2 sidor).
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Två rekommendationsbrev eller Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0346
Kontakt
 • Christophe Duwig, +46 73 765 22 62
Publicerat 2021-02-19
Sista ansökningsdag 2021-03-12

Tillbaka till lediga jobb