Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Medieteknik

Projektet du kommer att arbeta med finansieras av Marianne och Marcus Wallenberg-stiftelsen inom ramen för ”Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society” (WASP-HS). Projektets titel är ”AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-Ai teknik”. Kreativ-Ai är tillämpning av artificiell intelligens inom konstnärlig praktik. Detta har stora konsekvenser för utvecklingen av konstnärlig praktik och samhället i allmänhet och detta är en aspect som kommer att studeras i projektet. Din uppgift blir att undersöka hur konstnärer möter kreativ-Ai genom till exempel etnografi, praktikbaserad forskning eller design fiction workshops. Baserat på dessa insikter kommer du att stödja utvecklingen av etiska riktlinjer för kreativ-Ai utvecklare och användare. I ett större perspektiv kommer du att bidra till den viktiga diskussionen om rättvisa immateriella rättigheter (IP) i en tid av kreativ-Ai.

Ditt arbete kommer att äga rum vid Avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign (MID), i Ljud- och Musikbehandling (SMC) gruppen. Projektet som finansierar din position involverar en rådgivande styrelse med experter inom hållbarhetsforskning, etik, juridik, antropologi och vetenskap och teknikstudier (STS) som kommer att finnas tillgängliga för ditt stöd. WASP-HS forskarskola involverar cirka 30 doktorander från svenska universitet som undersöker utmaningar och konsekvenser av autonoma system och AI i samhället, vilket ger en mångsidig och inspirerande miljö för din forskning.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: André Holzapfel (huvudhandledare), Cecilia Åsberg och Bob Sturm

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Arbete med SMC-gruppen som har nära kopplingar till andra institutioner, både regionalt och internationellt, såsom NAVET och Nordic SMC

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Erfarenhet av kvalitativa metoder som etnografi, praktikbaserad forskning och/eller designfiktion är meriterande, helst inom ramen för forskning om teknik.
 • Kunskap i filosofi (särskilt etik) och helst om den aktuella diskussionen om upphovsrätt är önskvärd.
 • Artistisk bakgrund av vilket slag som helst är önskvärt men inte nödvändigt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst innan oktober 2021
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-0520
Kontakt
 • Andre Holzapfel, Lektor, holzap@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2021-03-11
Sista ansökningsdag 2021-04-12

Tillbaka till lediga jobb