Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Forskningen inom avdelningen för Glykovetenskap fokuserar på olika områden inom Glykobiologi, vilket innefattar forskning kring växter och mikroorganismer, samt även bioteknologisk utveckling mot kolhydratsbaserade produkter. Forskningen kräver mångvetenskapliga angreppssätt, vilka är fullt integrerade inom avdelningen genom sammanlänkande aktiviteter inom följande fält: Bioenergi, Biomaterial, Bioraffinaderi, Hållbar kost samt Smittskydd.

Målet för denna tjänst som Postdoktor är följande:

 • Planera och genomföra forskningsexperiment i Eurostar CarboNor-projektet med fokus på omvandling av kolhydratpolymerer från nordisk algbiomassa till högvärdiga biotekniska produkter. Det övergripande målet är att etablera ett nytt kommersiellt varumärke av bioaktiva och strukturella kolhydrater från rikligt tång för utveckling av högvärdiga produkter för biomedicin och kosmetika.

• Kommunicera och sprida forskningsresultaten med akademiska medarbetare och industripartners samt allmänheten.

Arbetsuppgifterna för denna tjänst kommer att innefatta arbete med följande:

 • Extraktion och karakterisering av polysackaridfraktioner från algbiomassa
 • Skräddarsy strukturen och egenskaperna hos algpolysackarid med hjälp av (bio) kemiska verktyg
 • Design och tillverkning av biokompositmaterial från algbiomassa för applikationer inom biomedicin och kosmetika

Postdoktorn kommer att ansvara för:

 • planering och genomförande av forskningsexperiment
 • analys av experimentdata och rapportering av forskningsresultat
 • skriva vetenskapliga publikationer
 • kommunicera med gruppmedlemmar och medarbetare

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

 • Den sökande ska ha en doktorsexamen inom ett område av polymerteknik, materialvetenskap och teknik, fysikalisk kemi eller motsvarande.

Meriterande

 • Den sökande ska ha gedigen kunskap inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, polymerkemi, biokemi, samt kring enzymteknologi som appliceras på biomaterial.
 • Den sökande ska visa goda resultat av vetenskaplig produktion och kommunikation, ha en kreativ och självmotiverad personlighet med intresse för grundläggande och/eller tillämpad vetenskap, utmärkta problemlösningskunskaper, god kommunikationsförmåga, goda färdigheter i teamwork, bred vetenskaplig kunskap och stark vetenskaplig kultur.

Under urvalsprocessen kommer kandidaterna att bedömas på deras förmåga om:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Tjänsten är under ett år men möjlighet till förlängning under ytterligare ett år. Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0450
Kontakt
 • Qi Zhou, 08 7909625
Publicerat 2021-03-17
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb