Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektroteknik- och systemteknik

Nya generationen trådlösa nätverk (6G) kommer vara utrustat med intelligenta och programmerbara ytor, där den trådlösa miljön kan formas och interagera med cellulära nätverk och användarenheter. Nya och välbeprövade angreppssätt, analysmetoder, inkl. maskininlärning, krävs för att modellera, dimensionera och optimera de nya systemen.

Projektet är en del av MSCA MetaWireless, där doktoranden tillbringar perioder av forskarutbildningen vid utländska forskarinstitut och/eller hos industripartner. Doktoranden får då möjlighet att blanda teoretiska studier med praktiska genomförbarhetsstudier vid internationella akademiska-och branschpartners, inkl. Ericsson. Projektet leds av avdelningen för Reglerteknik.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Gabor Fodor

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Projektspecifika behörighetskriterier för MSCA 

 • Sökanden måste vara under de första fyra åren (from avlagd examen på avancerad nivå) i sin forskningskarriär (motsv. heltid forskningserfarenhet) och inte ha mottagit doktorsexamen
 • Sökanden får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 mån under de senaste tre åren, före rekryteringsdagen. Oblig. nationell tjänst eller korta vistelser som semester räknas ej.

Plikter och ansvar MSCA

Delta i alla handledningsmöten och genomföra forskarutbildningen utefter det överenskomna doktorandprojektet och arbeta med handledarna Prof. Fodor och Prof. Björnson för att säkerställa kompaliteten mellan det enskilda projektet och MetaWireless mål. Presentera och publicera forskning i relevanta forum. Delta i projektrelevanta konferenser, evenemang och seminarier. Vara utstationerad till samarbetspartners för att nå projektkraven. Skapa framstegsrapporter vid behov och bidra till leverans av programmet, allmänhetens engagemang och delta i relaterade aktiviteter samt närvara vid programkommittémöten.

Länk till information om MSCA-ITN:s finansiella bestämmelser (sid 27, del 5)

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskap i linjär algebra, optimeringslära och stokastiska processer är meriterande. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-0663
Kontakt
 • Gabor Fodor, gaborf@kth.se
Publicerat 2021-03-11
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tillbaka till lediga jobb