Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar områdena strategiska hållbarhetsstudier och industriell ekologi, med tyngdpunkt på industriell ekologi. Det omfattar exempelvis teorier kring hållbar utveckling, miljöteknik, systemtänkande med avseende på produkter, processer, material- och energiflöden, klimat, mål och styrmedel för hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med övrig personal planera, leda och genomföra kurser inom grundutbildningen, framförallt på grundnivå, men i viss utsträckning även på avancerad nivå. Det kan också omfatta att initiera och utveckla ny verksamhet inom grundutbildningen.

Planering och ledning av undervisning omfattar bl. a. schemaläggning, utformning av examinationsuppgifter, utformning av kurswebb, samt att planera bemanning och aktiviteter i kursen. Det kan också omfatta hjälp med programansvar och studierektorskap.

Genomförande av kurser omfattar att planera och genomföra föreläsningar, seminarier och studiebesök, liksom administrativ drift av kursen. Det omfattar även handledning av projekt och examensarbeten, samt bedömning och betygssättning av examinationsuppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet på för anställningen relevant nivå. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll
 • skicklighet avseende kursutveckling inom området.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • ämnesmässig bredd inom området.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning
 • administrativ skicklighet
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • yrkeserfarenhet utanför högskolan
 • forskarexamen inom för kursverksamheten lämpligt område
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-0496
Kontakt
 • Maria Malmström, docent, prefekt, malmstro@kth.se
 • Monika Olsson, universitetsadjunkt, monika@kth.se
Publicerat 2021-04-23
Sista ansökningsdag 2021-05-14

Tillbaka till lediga jobb