Skolan för teknikvetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning Biologisk och biomedicinsk fysik 

Vi söker en doktorand till ett tvärvetenskapligt EU projekt  som syftar till att utveckla nästa generations superhögupplösande mikroskopi för bakteriell diagnostik. Med denna utveckling, utgående från avancerade ultrakänsliga och ultrahögupplösande fluorescens-spektroskopi och imaging tekniker i vårt lab på KTH,  är målsättningen att karakterisera bakteriers ytproteiner och hur de interagerar med värdceller i samband med bakteriesjukdom. Denna kunskap är avgörande för utveckling av nya vacciner, antibiotika och för att kunna motverka antibiotikaresistens. Projektet sker i nära samarbete med Karolinska Institutet och tre världsledande europeiska fotonikföretag. Arbetet kommer att bestå av både uppbyggnad av instrument, experiment, modellerings- och beräknings-studier. Lämplig bakgrund är Civ.Ing Teknisk Fysik eller motsvarande, med erfarenhet av optik/mikroskopi, god kunskap om programmering, samt ett starkt intresse av biomedicinska tillämpningar.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Jerker Widengren.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En världsledande, kreativ,  interdisciplinär forskningsmiljö, och forskning som syftar till att lösa avgörande frågor för vår hälsa och välbefinnande.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • M.Sc. examen i teknisk fysik, biomedicinsk fysik, biofysik, biofotonik, optik, eller liknande, Goda akademiska meriter och kunskaper i engelska,
 • starkt intresse för biomedicin och för utveckling och användande av fysikaliska verktyg samt spektroskopi/imaging inom det biomedicinska området,
 • mycket goda färdigheter i programmering, samt ett för tjänsten relevant examensarbete,
 • praktisk erfarenhet av fluorescens-spektroskopi/imaging bedöms vara en fördel, liksom internationell erfarenhet och erfarenhet från undervisning,
 • erfarenhet/kunskaper av följande: biomolekylär spektroskopi/imaging, optik/fotonik, nanoteknologi, mikrofluidik, cell och molekylärbiologi, teoretiska simuleringar, samt vetenskapliga programmeringsspråk.
 •  

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Sept-okt 2021
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2021-0439
Kontakt
 • Professor Jerker Widengren, jwideng@kth.se, 08-7907813
Publicerat 2021-04-08
Sista ansökningsdag 2021-05-31

Tillbaka till lediga jobb