Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) söker en motiverad doktorand för tvärvetenskaplig forskning om sociala aspekter av framtidens elsystem. Doktoranden kommer att ingå i Europeiska kommissionen MSCA  GECKO (ESR 11) International Training Network (ITN) för att arbeta med 12 andra doktorander inom ett tvärvetenskapligt konsortium bestående av nio europeiska akademiska institutioner och företag, med stöd från 6 europeiska industripartners och Stanford University.        

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planering- och beslutsanalys, med specialisering inom strategier för hållbar utveckling

Doktorandprojektet motiveras av en hållbar framtid och en omställning av energisystemet. Projektet tillämpar ett människocentrerat tillvägagångssätt för att designa och införa smarta elnät i människors hem och vardag med fokus på hushålls olikheter. Doktorandprojektet kommer även att tillämpa kunskap inom människa-datorinteraktion på området smarta elnät och göra det tillgängligt för relevanta målgrupper.

Kandidater till anställningen förväntas ha en samhällsvetenskaplig bakgrund kombinerad med en bakgrund från områden, som t ex människa-datorinteraktion, medieteknik och hållbar utveckling. Kandidater med en rent teknisk bakgrund kommer inte att komma ifråga för tjänsten.

Handledning

Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Docent Cecilia Katzeff, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och Lektor Daniel Pargman, Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • En tvärvetenskaplig och internationell miljö med engagerade forskare inom hållbar utveckling.
 • Doktorandtjänsten är en del av GECKO EU (ESR 11) Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network. Den innebär heltidsarbete på KTH och inbegriper också vistelse på andra lärosäten för GECKO.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • formulera vetenskaplig text och
 • skapa design-idéer

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

 • För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren.
 • Den sökande måste också vara inom 4 år efter sin mastersexamen (motsv. heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-0588
Kontakt
 • Cecilia Katzeff, ckatzeff@kth.se
Publicerat 2021-04-08
Sista ansökningsdag 2021-05-24

Tillbaka till lediga jobb