Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Våra nuvarande klimatmål kräver övergången till en biobaserad och cirkulär ekonomi, där flera produkter kan härledas från förnybara resurser. Postdoktorn kommer att vara involverad i BioUPGRADE-projektet ” “Biocatalytic upgrading of natural biopolymers for reassembly as multipurpose materials” under programmet Future Emerging Technologies (FET-Open) finansierat av Europeiska kommissionen. BioUPGRADE:s radikala vision är att integrera funktionell genomik och materialvetenskap, för att förvandla naturens viktigaste biopolymerer till en kaskad av bioprodukter. Kandidaten förväntas vara en aktiv del av konsortiet och delta i alla aktiviteter i projektet, inklusive forskning, möte, resultatspridning genom vetenskapliga publikationer, laboratorie handledning av doktorander och mastersstudenter, bl.a.

Postdoktorn kommer att utföra ytmodifiering av biofibrer med hjälp av enzymer, mot applikationer inom hälsovård. Kandidaten kommer att undersöka effekten av de biokatalytiska förändringarna på den hierarkiska strukturen av lignocellulosa fibrer. Detta inkluderar strukturanalys av de funktionaliserade biofibrerna (t.ex. flerskalig organisation och morfologi) med hjälp av fastfas karakteriseringstekniker, samt karakterisering av de makroskopiska egenskaperna (mekaniska och reologiska) hos de härledda materialen.

Andra partners i projektet är Prof. Emma Master vid Aalto University (Finland), Prof. Raúl Pérez-Jiménez vid Nanoscience Cooperative Research Center CIC nanoGUNE (Spanien) och Dr. Janak Sapkota vid UPM-KYMMENE (Finland).

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap & kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell & dynamisk miljö
 • Postoktorn kommer att ingå i Avdelningen för Glykovetenskap vid Institutionen på Kemi, läs mer här. Postdoktorn kommer också att ingå i Treesearch (Swedish National Infrastructure for New Materials from Trees) som erbjuder ett brett nätverk av akademi och industri.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom inom ämnena polymerteknologi, materialvetenskap, nanoteknik, bioteknik eller relaterade ämnen och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).
 • Kandidaten ska ha visat praktisk erfarenhet av design och karakterisering av lignocellulosa polymerer genom publicering av vetenskapliga publikationer. Kandidaten måste själv ha utfört forskningsaktivitet inom flera av följande områden: (i) design och modifiering av lignocellulosa material, (ii) strukturell karakterisering av mjuka material med hjälp av fastfastekniker, inklusive mikroskopi, spektroskopi och spridningstekniker, (iii) kolhydratens (bio)kemi och/eller (iv) makromolekylära material eller biopolymervetenskap.
 • Kandidaten bör ha utmärkt kommunikationsförmåga i vetenskaplig engelska, både muntligt och skriftligt.
 • Som person ska du visa självständighet att planera ditt arbete efter diskussion med handledare och samarbetsförmåga med samtliga forskare i BioUPGRADE projektet och i avdelningen.

Meriterande

 • Tillämpning av avancerade metoder för kolhydratanalys, inklusive masspektrometri, är önskvärt.
 • Bevis på (bi)-handledning av master- och kandidatexamen studenter är också önskvärt.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet och hållbarhetsfrågor är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Kortfattad redogörelse om vilka strategier, metoder och tekniker skulle du kunna använda för att karakterisera ytmodifieringen av lignocellulosa fibrar. Max 1 sida lång.
 • Kandidaten bekräftar att ansökan kommer att vara utvärderad av samtliga ansvariga av forskningsprojektet.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0607
Kontakt
 • Francisco Vilaplana, 070 166 7417 or franvila@kth.se
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-04-21

Tillbaka till lediga jobb